Arhivă

Alba Iulia filatelică

Această categorie conține 24 articole

Miniaturi cu simboluri creştine


Miniatures with Christian symbols

In the historical context of the centennial of the Great Union in 1918, on the occasion of the celebration of the Holy Easter by Orthodox Christians, Romfilatelia launched a series commemorating the crucial moments of the life of Jesus Christ – the Entrance to Jerusalem, the Crucifixion, and the Resurrection.

For illustration of the postage stamps, the Cathedral of the Coronation from Alba Iulia was chosen. The stamps present icons from the patrimony of the Cathedral, whose foundation stone was laid on March 28th, 1921, the very next Easter day that year.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


În contextul istoric al centenarului Marii Uniri de la 1918, cu ocazia sărbătoririi Sfintelor Paşti de către creştinii ortodocşi, Romfilatelia a lansat emisiunea care comemorează momente cruciale din viaţa lui Iisus Hristos – Intrarea în Ierusalim, Răstignirea şi Învierea.

Pentru ilustrarea mărcilor poştale, a fost aleasă Catedrala Încoronării din Alba Iulia, cu hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril. Mai precis, cele două mărci poştale cu valoarea nominală de 1,30 lei prezintă icoane din patrimoniul Catedralei de la Alba Iulia, a cărei piatră de temelie a fost pusă în data de 28 martie 1921, chiar a doua zi de Paşti.

Coliţa dantelată a emisiunii filatelice are valoarea de 12 lei şi reproduce icoana Răstignirea Domnului, aflată pe iconostasul Catedralei. Produsele filatelice special lansate pe piaţă cu această ocazie sunt albumul filatelic (emis în 421 exemplare), respectiv un timbru de argint. Machetator al mărcilor poştale este Mihail Vămăşescu.

Sărbători fericite!

Reclame

Scrisori din Alba Iulia


Letters from Alba Iulia

On Romanian website Okazii.ro are put on sale these days 4 old letters (19th century) shipped from Alba Iulia. Interestingly to study on these are, first of all, the prephilately items (postmarks) applied, as well as the calligraphy of the texts inscribed on them. All 4 letters bear on the back the seal of the Roman Catholic Archdiocese of Alba Iulia, applied on wax.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Luaţi acest scurt articol drept un exerciţiu de reflecţie asupra unor vremuri pierdute în negura vremurilor, însă care din anumite puncte de vedere au rămas un etalon pentru aceia dintre noi care încă mai cred într-un prezent normal, în care se mai pune accentul pe simplitate, frumos şi bune maniere!

Pe portalul Okazii.ro sunt puse în vânzare zilele acestea 4 scrisori vechi (secolul al XIX-lea) expediate din Alba Iulia. Interesant de studiat la acestea sunt, în primul rând, elementele de prefilatelie (ştampilele) aplicate, dar şi caligrafia textelor înscrise pe ele. Toate cele 4 scrisori poartă pe verso sigiliul Arhidiecezei Romano-Catolice de Alba Iulia, aplicat pe ceară. Imaginile sunt preluate de pe website-ul amintit anterior.

Prima scrisoare este circulată în anul 1858 (chiar anul emiterii Capului de Bour!), expediată din Karlsburg (denumirea germană pentru Alba Iulia) pe data de 21 aprilie şi ajunsă ulterior în localităţi precum: Mühlbach (denumirea germană pentru Sebeş) pe 22 aprilie, Deva pe 25 aprlie, Klausenburg (denumirea germană pentru Cluj-Napoca) tot pe 25 aprilie, Deés (denumirea maghiară pentru Dej) pe 26 aprilie, Nagzbánya (denumirea maghiară pentru Baia Mare) pe 28 aprilie şi, ca destinaţie, în Kapnik (denumirea germană pentru Cavnic, judeţul Maramureş) pe 29 aprilie 1858.

Cea de-a doua scrisoare este circulată în acelaşi an 1858 şi este expediată la 30 iunie din Karlsburg (Alba Iulia). Scrisoarea are aplicate pe verso ştampile din localităţile pe care le-a tranzitat, respectiv: Klausenburg (Cluj-Napoca) pe 1 iulie, Nagzbánya (Baia Mare) pe 3 iulie şi Kapnik (Cavnic), destinaţia finală, tot pe data de 3 iulie 1858.

Cea de-a treia scrisoare datează din anul 1865. Este expediată din Karlsburg (Alba Iulia) pe data de 20 februarie şi a tranzitat Klausenburg (Cluj-Napoca) pe 21 februarie, pentru a ajunge o zi mai târziu la destinaţie în Deés (Dej), pe 22 februarie 1865.

Cea de-a patra scrisoare este din anul 1870 şi este expediată din Gyulafehérvár (denumirea maghiară pentru Alba Iulia) pe data de 15 iulie. A ajuns în localităţi precum: Kolozsvár (denumirea maghiară pentru Cluj-Napoca) pe 16 iulie, Deés (Dej) pe 17 iulie şi Kapnik (Cavnic) pe 18 iulie 1870.

Alba Iulia filatelică (18)


Alba Iulia through philately (18)

On a short review of what is new on the philatelic trade portals, I found some interesting pieces from the ‘Coronation in Alba Iulia’ philatelic issue (1922).

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


La o scurtă trecere în revistă a ceea ce mai este nou pe portalurile dedicate comerţului filatelic, am găsit câteva piese interesante din emisiunea filatelică „Încoronarea de la Alba Iulia” (1922).

Pe eBay sunt puse în vânzare multe colectibile, însă în domeniul filateliei mi-au atras atenţia 2 piese. Prima dintre ele – marca poştală cu valoarea nominală de 25 bani (Michel #287) – prezintă o eroare de tipar foarte interesantă, partea superioară a cadrului fiind „dantelată” în multiple locuri. Piesa este pusă în vânzare cu preţul de pornire de 24,90$.

Cea de-a 2-a piesă de pe eBay este tot o piesă cu eroare, fiind vorba despre marca de 5 bani (Michel #286), care prezintă acel „steag pe pavilion”. Piesa este pusă în vânzare cu preţul de pornire de 35$.

Interesant este că această piesă am găsit-o listată şi pe portalul românesc Okazii.ro, de data aceasta în centrul unui bloc de 9 mărci poştale neobliterate, cu gumă originală şi fără şarnieră. Aici este vândută cu suma de 90 de lei (aproximativ 23$).

Tot pe portalul românesc mi-a mai atras atenţia un lot format din întreaga serie de 7 mărci poştale (Michel #286-292), pe fiecare dintre ele fiind aplicată ştampila din ziua Încoronării, 15 octombrie 1922, la Alba Iulia. Lotul este vândut cu preţul de doar 15 lei.

În fine, „piesa de rezistenţă” de pe Okazii.ro este un lot conţinând nu mai puţin de 50 de eseuri ale mărcilor poştale din emisiunea filatelică „Încoronarea de la Alba Iulia”, vândut cu preţul de 3.200 lei (aproximativ 820$).

95 de ani de la Încoronare


95th anniversary of Coronation

On October 15th, 2017, Romania celebrates 95 years from the Coronation of the Kings of Great Romania, Ferdinand I and Maria. The place of this fact Alba Iulia, namely the Orthodox Cathedral of the Great Union in 1918.

The moment was marked in the philatelic collections through the series of 7 postage stamps (Michel #286-292), with nominal values ranging from 5 bani to 6 lei, on which are illustrated the faces of the two sovereigns, the emblem of Romania, as well as the image of the Cathedral in Alba Iulia.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Pe data de 15 octombrie 2017 se împlinesc 95 de ani de la Încoronarea regilor României Mari, Ferdinand I şi Maria. Locul săvârşirii acestui fapt cu o aleasă încărcătură istorică pentru toţi cei care simt româneşte este Alba Iulia, mai exact Catedrala ortodoxă din oraşul Marii Uniri de la 1918.

Despre edificiu am scris aici, iar din punct de vedere filatelic, momentul a rămas marcat în colecţiile filatelice prin seria de şapte mărci poştale (Michel #286-292), cu valori nominale cuprinse între 5 bani şi 6 lei, pe care sunt ilustrate chipurile celor doi suverani, stema României Mari, precum şi imaginea Catedralei din Alba Iulia.

Subiectul este deosebit de atractiv şi după aproape un secol, mărcile obliterate cu ştampila din ziua Încoronării fiind la mare căutare, mai ales dacă aceasta a fost aplicată la oficiul poştal din Alba Iulia. Important de notat este faptul că ziua de 15 octombrie 1922 a reprezentat şi prima zi de circulaţie a primei emisiuni de mărci poştale a României Mari.

Mărcile au fost executate la imprimeria Bayerische Stattsdruckerei din München, într-un tiraj de 100.000 de serii dantelate (pentru care dantelarea s-a realizat la Fabrica de Timbre din Bucureşti) şi 1.000 de serii nedantelate.

Din datele culese din mediul online, am găsit şi alte câteva informaţii interesante, referitoare la existenţa a 2 tipuri de eseuri aprobate şi neaprobate (pe carton, în coli de câte 50 de bucăţi, negumate, respectiv pe hârtie cu filigran, gumate), dar şi a multor erori, varietăţi şi curiozităţi.

Într-un articol mai vechi, am semnalat o eroare interesantă la valoarea de 50 de bani din colecţia mea de mărci poştale. De asemenea, în imaginea de mai jos, ultimele două piese se află printre filele clasoarelor mele, cu ştampila originală din data de 15 octombrie 1922, aplicată în Alba Iulia pe două fragmente de corespondenţă.

Alba Iulia filatelică (17)


Alba Iulia through philately (17)

Today only a short article in the philatelic series dedicated to Alba Iulia. In 1996, the city was the host of the 11th Biennale of Polar Philately, organized by the Romanian Philatelic Federation. On this occasion, were issued several covers, and commemorative medals. The event was dedicated to the polar research program, in particular to the 1st Romanian who reached the North Pole in 1995 – Dr. Teodor Gheorghe Negoiţă (1947-2011).

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Astăzi doar un scurt articol în cadrul serialului filatelic dedicat Albei Iulia filatelice. În anul 1996, oraşul a fost gazda celei de-a XI-a Bienală de filatelie polară, organizată de Federaţia Filatelică Română. Cu această ocazie, au fost emise întreguri poştale cu marcă poştală fixă de 150 de lei, respectiv medalii comemorative.

Evenimentul a fost dedicat programului de cercetări polare, în speţă primului român ajuns la Polul Nord în anul 1995 – dr. Ing. Teodor Gheorghe Negoiţă (1947-2011), cel care este continuatorul tradiţiei începute de Emil Racoviţă în urmă cu mai bine de 100 de ani. Merită amintit faptul că în ianuarie 2006 a avut loc inaugurarea primei staţii româneşti permanente de cercetare şi explorare din Antarctica (staţia Law-Racoviţă).

Alba Iulia filatelică (16)


Alba Iulia through philately (16)

Alba Carolina is a very unique fortress, the most powerful in Transylvania. It’s a fortress ‘Vauban’ type, with 3 defense systems, a main body in the form of irregular heptagon and 7 bastions. This is the subject of a postage stamp (Michel #7008), from the ‘Cities of Romania – Alba Iulia’ issue in 2015.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


În episodul de astăzi dedicat Albei Iulia ilustrată filatelic, voi aminti una dintre emblemele oraşului, cetatea bastionară de tip Vauban. Denumirea îi vine de la Sébastien Le Prestre, Marchiz de Vauban (1633-1707), mareşal al Franţei şi cel mai important inginer militar din epoca sa, faimos pentru inovaţiile din domeniul construcţiei de fortificaţii.

Numeroase cetăţi europene au fost fortificate utilizându-se tehnica ce-i poartă numele, iar după introducerea sistemului Vauban în Transilvania, în secolul al XVIII-lea, printre acestea se numără şi cetatea bastionară Alba Carolina de la Alba Iulia, cea mai puternică din Transilvania şi reconstruită integral în zilele noastre.

Aşa cum se poate distinge şi din imaginea mărcii poştale cu valoarea de 3,30 lei din emisiunea „Oraşele României – Alba Iulia” (Michel #7008), lansată în anul 2015, precum şi în imaginea vinietei acestei mărci, este vorba despre un superb model de stea în 7 colţuri.

Cetatea este un ansamblu format din trei sisteme de apărare, cu un corp principal sub formă de heptagon neregulat şi cu 7 bastioane având o înălţime de 12 metri şi o lungime variind între 106 şi 142 metri, legate printr-o curtină.

Bastioanele au fost denumite după patroni laici, uneori adăugându-se şi numele unor sfinţi: Sf. Mihail, Carol al VI-lea/Sf. Carol Borromeo, Elisabeta/Sf. Elisabeta, Transilvaniei/Sf. Capistrano, Trinitarienilor, Eugeniu de Savoia şi Steinville/Sf. Ştefan.

Alba Iulia filatelică (15)


Alba Iulia through philately (15)

Alba Iulia from another perspective: like a city where the olimpic torch has passed in 1972, with the occasion of Olympic Games in Munich. The event was the subject of a FDC, in the image being the 3rd gate of the Alba Carolina Citadel, with the statue of Carol VI on the top.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Din patru în patru ani, mişcarea olimpică îşi propune preţ de câteva săptămâni să unească planeta sub semnul întrecerilor sportive şi al fair-play-ului. Aşa se întâmplă şi anul acesta la Rio, în Brazilia, la fel cum s-a întâmplat şi în anul 1972, la München, în Germania.

În cei peste 100 de ani de Jocuri Olimpice moderne, torţa olimpică a poposit pe teritoriul României de doar 2 ori, în 1972 (J.O. de la München), respectiv în 1980 (J.O. de la Moscova). Traseul din anul 1972 a cuprins o distanţă de peste 5.500 km de-a lungul a 7 ţări, printre localităţile tranzitate aflându-se şi Alba Iulia, unde torţa a ajuns pe data de 15 august 1972, la ora 12:30.

Cu ocazia evenimentului, a fost lansat plicul din imaginea alăturată, care cuprinde fotografia Porţii a III-a a Cetăţii Alba Carolina din Alba Iulia, marca poştală cu valoarea nominală de 1,55 lei (Michel #3038) a emisiunii filatelice „Jocurile Olimpice de vară, München” şi ştampila specială cu data şi ora evenimentului, pe care este înscris textul „Traseul flăcării olimpice prin România / Alba Iulia”.

La acea ediţie a Jocurilor Olimpice, România a fost reprezentată de sportivi celebri, precum Lia Manoliu, Olga Szabo, Aurel Vernescu, Ion Dumitrescu, Tănase Mureşan, Ivan Patzaichin, Argentina Menis, Nicolae Martinescu şi mulţi alţii.

Alba Iulia filatelică (14)


Alba Iulia through philately (14)

The 4 following envelopes, seen on eBay, were mailed from Alba Iulia on 1933, December 1st, the destination being the same: International Cover Historical Committee, 68 Gray Street, Arlington, Massachusetts, USA.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


În realizarea acestui articol am plecat de la sugestia domnului Max Peter, care mi-a indicat prezenţa pe eBay a uneia dintre piesele filatelice prezentate mai jos. Subiectul este legat de aniversarea unui deceniu şi jumătate de la proclamarea Unirii Transilvaniei şi Bucovinei cu România, la 1 decembrie 1918.

Aşa cum este scris şi sub reprezentarea frumos gravată a stemei României Mari de pe plicurile utilizate pentru acest eveniment, prin Unire „s-a realizat aspiraţia legitimă pentru libertate într-un stat unitar”.

Cele 4 plicuri din imaginile următoare au fost expediate din Alba Iulia pe data de 1 decembrie 1933, destinaţia fiind aceeaşi: International Historical Cover Committee, 68 Gray Street, Arlington, Massachusetts, Statele Unite. Pe ştampila rotundă cu tuş negru identificăm, pe lângă denumirea oraşului de expediţie şi data încadrată de liniile verticale specifice ştampilelor vremii, indicaţia „CURSA I”.

Primul plic este francat cu două mărci poştale din emisiunea „Carol I, uzuale, filigran PTT” cu valoarea nominală de 2 lei (Michel #378), la care prezintă interes cadrul deplasat spre stânga în cazul ambelor mărci. A treia marcă poştală este din aceeaşi emisiune, respectiv valoarea nominală de 6 lei (Michel #381). Ştampila de expediţie este aplicată de două ori.

Pe cel de-al doilea plic remarcăm marca poştală din emisiunea „Carol I călare”, cu valoarea nominală de 10 lei, obliterată cu ştampila de expediţie menţionată mai sus.

Cel de-al treilea plic expediat din Alba Iulia conţine două mărci „Timbrul Aviaţiei” de 50 de bani (Michel #Z12) şi două mărci poştale din emisiunea „Carol I, uzuale, filigran PTT” cu valoarea nominală de 3 lei (Michel #379). Ştampila de expediţie este aplicată de două ori.

Pe ultimul plic avem de-a face cu 4 valori ale emisiunii „Carol I, uzuale, filigran PTT”, dispuse astfel încât sunt obliterate cu o singură ştampilă rotundă de expediţie. Valorile nominale sunt de 1, 2, 3 şi 4 lei (Michel #377-380).

Deşi am încercat să găsesc detalii despre adresa de destinaţie a celor patru plicuri expediate din Alba Iulia în anul 1933, demersul meu nu a avut niciun fel de rezultat, în afara informaţiei că este vorba despre o casă particulară construită în anul 1910.

Alba Iulia filatelică (13)


Alba Iulia through philately (13)

The article from below is about the different types of perforation of the ‘Coronation in Alba Iulia’ issue from 1922, according to Michel Katalog. Thus, total circulation was of 100,000 perforated series, but besides these were issued and sold to stamp collectors another 1,000 unperforated series, which are today in great demand on online sales portals, priced around $220.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


În continuarea unui articol mai vechi scris de mine pe acest blog, readuc în atenţie momentul Încoronării Regelui Ferdinand I şi a Reginei Maria ca regi ai României Mari, pe data de 15 octombrie 1922, la Alba Iulia.

Cu ocazia acelui eveniment, a fost lansată o emisiune filatelică compusă din şapte mărci poştale (Michel #286-292), cu valorile nominale de 5, 25 şi 50 bani, respectiv 1, 2, 3 şi 6 lei.

Emisiunea filatelică prezintă mai multe tipuri de perforaţii, conform catalogului Michel (L13½, L11½:13½, L13½:11½ şi K13½:13¾).

Astfel, tirajul total a fost de 100.000 de serii dantelate, însă pe lângă acestea au fost emise şi vândute colecţionarilor de mărci poştale încă 1.000 de serii nedantelate, aflate astăzi la mare căutare pe portalurile de vânzări online, cu preţuri de aproximativ 220$.

La fel precum în cazul seriilor dantelate, valoarea de 6 lei, care o prezintă pe Regina Maria a României, este cea mai scumpă, preţul acestei mărci poştale ajungând la aproximativ 55$.

Clădiri cu parfum de epocă


Buildings with antique perfume

From time to time, I like to discover small historical fragments of the city that adopted me more than a decade ago. Thus, I met on an online sales portal two postcards from the turn of the 19th and 20th centuries, old buildings having images of Alba Iulia.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Din când în când, îmi place să descopăr crâmpeie din istoria oraşului care m-a adoptat în urmă cu mai bine de un deceniu. Astfel, pe un portal de vânzări online am întâlnit două cărţi poştale de la cumpăna dintre secolele XIX şi XX, având în imagini clădiri vechi din Alba Iulia.

Prima dintre clădiri este Erzsébet Hotel, respectiv Şcoala catolică de fete din Gyulafehérvár (denumirea maghiară a Albei Iulia). Cartea poştală, francată cu o marcă poştală maghiară emisă în anul 1900 (Mi #57, valoare nominală 4 fillér), a fost expediată în septembrie 1901, cu destinaţia Brassó (Braşov), unui anume domn Baczoni.

Pe cea de-a doua carte poştală se află Hotel Hungaria, redenumit ulterior Dacia, respectiv Apulum, locul în care se organizau cele mai importante evenimente ale urbei. Cartea poştală, francată cu o marcă poştală maghiară emisă în anul 1899 (Mi #42, valoare nominală 2 krajczár), a fost expediată în februarie 1899, cu destinaţia Déva (Deva), domnişoarei Vachek.

Din păcate, ambele clădiri sunt doar nişte amintiri astăzi, ele fiind demolate, însă ceea ce este important că acestea continuă să rămână vii prin astfel de cărţi poştale, parfumul lor de epocă simţindu-se parcă şi astăzi.

Google translate

Cifrele blogului

  • 24,845 pageviews
Reclame
%d blogeri au apreciat asta: