Arhivă

Glosar de termeni

This category contains 18 posts

Termeni filatelici: dealer filatelic


Philatelic terms: stamp dealer

A stamp dealer represents a company or an individual who deals in stamps and philatelic products. Stamp dealers are of many kinds and their businesses range from small home operations to large international companies.

Below is an example of stamp dealer which I recommend all of you for quality, honesty, and passion in doing a good job for philatelists all over the world – Michael Dodd and his own online store on HipStamp.com, CDDStamps.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Distribuitorul de mărci poştale („Stamp dealer” în limba engleză, „Marchand(e) philatéliste” în limba franceză şi „Briefmarkenrolle” în limba germană) reprezintă o companie/persoană juridică sau o persoană fizică autorizată care se ocupă de vânzarea mărcilor poştale și produselor filatelice.

Dealerii de mărci poştale sunt de foarte multe tipuri, iar afacerile lor variază de la unele mici, desfăşurate uneori chiar de acasă, până la afaceri la nivel mare, în cadrul unor companii internaționale. Indiferent de tipul lor, dealerii efectuează vânzări prin comenzi poştale, în cadrul târgurilor filatelice, la sediile firmelor pe care le reprezintă, în cadrul licitaţiilor filatelice sau prin intermediul internetului, pe website-uri precum eBay sau Delcampe.

De asemenea, dealerii variază în funcţie de materialul pe care-l pun în vânzare, respectiv faptul că sunt specializaţi doar în anumite ţări, regiuni, perioade de timp sau subiecte de actualitate.

În finalul prezentării mele, mă voi opri asupra unui exemplu elocvent de calitate şi corectitudine de distribuire a mărcilor poştale către clienţi. Este vorba despre magazinul specializat al lui Michael Dodd de pe platforma HipStamp.com, CDDStamps. Mărcile poştale pot fi vizualizate după criteriul teritorial sau cel tematic, fiind propuse piese de colecţie din Statele Unite, Africa (Rhodesia, Nyasaland, Tanzania etc.), Asia (China, Hong Kong, Sri Lanka), Australia şi Oceania, British Commonwealth, Canada, Caraibe (Antigua, Bermuda, Montserrat etc.), Europa (Cipru, Irlanda, Malta etc.), Regatul Unit, Nicaragua.

Mi se pare foarte importantă corectitudinea în vânzarea de mărci poştale clienţilor – iar Michael a iterat de foarte multe ori acest aspect în postările şi tweet-urile sale, inclusiv într-un articol pe care l-am realizat împreună, denumit „Condiţia mărcilor poştale” – deoarece astfel se asigură fidelizarea şi chiar sporirea numărului celor interesaţi de produsele anumitor dealeri.

Spre exemplu, luând cazul mărcii poştale de 30 de cenţi (SG #142) din imaginile de mai sus. al mărcii poştale din British East Africa (Kenya, Uganda, Tanganyika), exemplarul neştampilat costă 1$, însă exemplarele ştampilate, deşi fiecare costă 0,15$, clientul îşi poate alege conform fotografiei inserate în catalogul de prezentare, piesa pe care şi-o doreşte, respectiv cu amprenta ştampilei conform preferinţelor. Mi se pare foarte important acest aspect, alături de seriozitatea în trimiterea pachetului comandat şi modalitatea simplificată de efectuare a plăţii. Doar astfel putem vorbi despre o distribuire a mărcilor poştale şi de o colecţionare a acestora de calitate.

Advertisements

Termeni filatelici: rolă de mărci


Philatelic terms: coil stamps

Coil stamps are a vertical or horizontal strip of postage stamps, usually rolled into a coil, thus earning their name. A large percentage of modern stamps are sold in coil form, because they are more amenable to mechanized handling in large quantities than either sheet stamps or booklet stamps.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Rola de mărci („Coil stamps” în limba engleză, „Rouleau de timbres” în limba franceză şi „Briefmarkenrolle” în limba germană) reprezintă mărci poştale tipărite pe benzi de hârtie rulată, care pot fi distribuite cumpărătorilor şi prin intermediul automatelor speciale (mărcile poştale de automat, emise oficial de administraţiile poştale, în hârtia cărora se află elemente de securizare). Aceasta a apărut la începutul secolului al XX-lea.

Un element de interes în acest domeniu îl reprezintă perforaţiile, care se găsesc de obicei de-a lungul părţii drepte sau celei stângi (în acest caz avem de-a face cu noţiunea de „perforaţii verticale”) ori de-a lungul părţii superioare sau celei inferioare a mărcilor (caz în care vorbim despre „perforaţii orizontale”). În cazul rolelor, perforaţiile sunt ceva mai lungi decât în caz obişnuit, iar separarea mărcilor poştale se face prin tăiere, mai degrabă decât prin rupere, acesta reprezentând un indiciu clar că acea marcă provine dintr-o rolă.

S-a luat în calcul şi imprimarea unui număr pe partea din spate a mărcilor din rolă, în scopul unui control exact asupra epuizării acelei role. La început aceste numere erau imprimate din 10 în 10 mărci, apoi din 5 în 5, pentru ca imediat după anul 2000 să se tipărească astfel de numere de control pe fiecare dintre mărcile dintr-o rolă.

De asemenea, merită să vorbim şi despre inovaţiile recente privind rolele de mărci. Un exemplu este utilizarea mărcilor auto-adezive în role de dimensiuni foarte mari, întocmai ca o bandă adezivă cu etichete.

Termeni filatelici: pagini de album


Philatelic terms: album pages

A stamp album is a philatelic accessory, often loose-leafed, in which a collection of postage stamped may be stored and displayed.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Un album de mărci poştale („Stamp album” în limba engleză, „Album de timbres” în limba franceză şi „Briefmarkenalbum” în limba germană) reprezintă un accesoriu filatelic în formă de volum, destinat păstrării, conservării şi prezentării în condiţii estetice a emisiunilor filatelice.

El poate avea file albe sau colorate, cu sau fără marcarea locului mărcii poştale prin reproducerea imaginii acesteia.

Albumele sunt utilizate atât de începători pentru construirea colecţiilor lor, dar şi iniţiaţi în domeniu, pentru colecţiile lor world-class. Mulţi dintre aceştia cumpără pagini prelistate, iar alţii le confecţionează manual, cu stilou şi cerneală.

În ultimii ani însă, au apărut numeroase aplicaţii software, unele disponibile gratuit, prin care se realizează şi se listează paginile. Un astfel de exemplu este „AlbumEasy”, disponibil atât pentru Windows, cât şi pentru Linux.

Dispunerea mărcilor poştale pe o pagină de album depinde de gustul colecţionarului și de scopul colecţionării. O colecţie de tipul acumulării „una câte una” a mărcilor emise poate avea rânduri aranjate pe fiecare pagină, în timp ce una aparţinând unui specialist ar putea avea o duzină de exemple ale aceluiaşi tip de marcă, fiecare cu o descriere generică a detaliilor de imprimare sau a nuanţelor culorilor în care aceasta a fost realizată.

Formatul uzual este imprimarea în alb şi negru a imagini mărcii poştale în fiecare spaţiu al paginii, puţin redus ca dimensiuni, astfel încât adevărata marcă poştală să-l acopere. În acel spaţiu sunt făcute, opţional, menţiuni importante referitoare la perforare sau la filigran.

Paginile de album sunt utilizate, de obicei, pe o singură parte. Utilizarea ambelor părţi salvează mult spaţiu pentru colecţie, însă implică intercalarea unor foi pentru a preveni lipirea paginilor cu mărci poştale între ele.

Cel mai întâlnit mod de a fixa mărcile poştale pe paginile unui album filatelic îl reprezintă utilizarea şarnierei. Un alt aspect este legat de o categorie aparte de albume filatelice, cunoscută şi sub denumirea de clasoare sau albume cu benzi transparente, care conţin pagini cartonate intercalate cu una sau două foi transparente.

Paginile cartonate, cu fundal alb sau negru, conţin fixate în rânduri benzi transparente, un fel de buzunare unde stau fixate mărcile poştale, fără a fi necesară utilizarea şarnierei.

Unul dintre primele albume filatelice a fost Stanley Gibbons „V.R.”, publicat în anii 1870. În zilele noastre, există multe firme specializate în producerea paginilor de album, dintre care pot fi enumerate: Safe, Leuchturm, Lindner, Palo, Scott şi White Ace.

Termeni filatelici: şarnieră


Philatelic terms: stamp hinge

A stamp hinge is used by stamp collectors to affix postage stamps onto the pages of a stamp album.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Termenul filatelic de „şarnieră” („Stamp hinge” în limba engleză, „Charnière” în limba franceză şi „Briefmarkenfalz” în limba germană) reprezintă o fâşie mică de hârtie subţire, transparentă, rezistentă, gumată pe o parte, care se utilizează de către filatelişti pentru fixarea mărcilor poştale obliterate în albume şi a poşetelor care protejează mărcile poştale neuzate.

Capătul mai scurt este umezit și se aplică pe marcă, iar capătul mai lung pe fila din album. Astfel, şarniera fixează şi protejează marca poştală, dar şi permite examinarea părţii gumate a acesteia, de exemplu pentru a-i verifica filigranul.

Cele mai multe şarniere sunt făcute să poată fi desprinse de pe marcă şi de pe fila albumului, fără a lăsa urme. Evident că există şi riscuri! Îndepărtarea neglijentă a şarnierei poate deteriora stratul de gumă sau o parte din straturile hârtiei.

În cazul mărcilor cu hârtie mai subţire, acest lucru poate duce chiar la catalogarea drept mărci poştale cu defecte grave. Dar chiar și în cazul şarnierelor care pot fi uşor desprinse şi care asigură o reducere a umidităţii la nivelul albumului, acestea vor lăsa totuşi urme vizibile.

În unele cazuri, diferenţele de preţ sunt de 2 ori mai mici la mărcile poştale care prezintă urme de şarnieră, considerându-se că integritatea părţii gumate a mărcii este unul dintre cele mai importante aspecte luate în considerare la evaluarea pieselor din colecţie. Poate tocmai de aceea, de-a lungul ultimelor decenii, popularitatea şarnierei s-a diminuat mult.

Termeni filatelici: prefilatelie


Philatelic terms: pre-philately

Collecting and studying materials and postal documents (e.g. letters, seals, encrusted marks, bands) in the run-up appearance of postage stamps, that’s the area of pre-philately.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Prefilatelia („Pre-philately” în limba engleză, „Pre-philatélie” în limba franceză şi „Vorphilatelie” în limba germană) este acea ramură a filateliei care se ocupă cu colecţionarea şi studierea materialelor şi documentelor poştale (scrisori, sigilii, mărci încrustate, banderole) din perioada premergătoare apariţiei mărcilor poştale.

În cazul majorităţii ţărilor, prefilatelia este cunoscută până la începutul celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea. Mărcile încrustate utilizate pentru expedierea scrisorilor au fost realizate pe hârtie cauciucată sau direct pe scrisori și sunt numite mărci prefilatelice. Un amănunt important este că plicurile erau aproape inexistente în acea perioadă, nefiind popularizate decât după introducerea primelor mărci poştale.

Mărcile prefilatelice conţineau locul expedierii corespondenței, marcajele de timp și, după stabilirea lor, tarifele poştale.

Studiul prefilateliei se întinde pe arii mult mai vaste, fiind foarte importantă aflarea de informaţii privind contextul și metodele de expediere a scrisorilor, sigiliile de ceară şi ştampilele utilizate, dar şi adnotările făcute pe partea exterioară a corespondenţei.

Interesant este de ştiut şi că în perioada prefilatelică nu a existat un tarif unic pentru expedierea corespondenţei, totul fiind stabilit bilateral între țările vecine.

Termeni filatelici: filigran


Philatelic terms: watermark

This is an important part of a postage stamp, giving it much beauty and value. In this article I write about the history of watermark in Romanian philately divided in 10 parts (the first one in 1889 and the last one in 1994).

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Scopul acestei prezentări îl constituie nevoia de explorare a unui domeniu ce poate părea banal la prima vedere colecţionarilor avizaţi, însă, în opinia mea, este absolut necesar tuturor pentru înţelegerea unei părţi din vasta istorie a mărcii poştale româneşti.

Fac referire aici la filigran, elementul care înnobilează micile petice de hârtie ce bucură şi surprind deopotrivă timbrofilii, dintotdeauna şi de pretutindeni.

Filigranul (din limba latină: „filum” – fir şi „granum” – grăunte) reprezintă un desen care apare pe anumite hârtii când acestea sunt privite cu ochiul liber sau cu ajutorul unor instrumente optice specifice. Totuşi, de cele mai multe ori, acest termen se consideră că provine de la argintărie şi nu din industria hârtiei.

***

Filigranul de pe mărcile poştale româneşti a cunoscut o istorie îndelungată, de aceea voi împărţi întreaga perioadă în 10 părţi.

I – Pseudo-filigranul „stemă mică”

La 14 octombrie 1889, odată cu lansarea emisiunii filatelice „Carol I – Vulturi” (Michel #70-75), s-a utilizat pentru imprimarea mărcilor poştale hârtia filigranată, de aceea se consideră că avem de-a face mai întâi cu pseudo-filigranul „stemă mică”.

II – Filigranul „PR”

Cinci ani mai târziu însă, în 1894, pentru emisiunile filatelice „Carol I – Cifra în patru colţuri” şi „Carol I – Spic de grâu” s-a utilizat primul filigran din istoria mărcii poştale româneşti, denumit „PR” (Poşta Română).

El este cunoscut în patru variante diferite: filigran cu litere mici (11,5 mm lungime şi 15,5 mm lăţime), filigran cu litere subţiri (12,5 mm lungime şi 14 mm lăţime), filigran cu litere mari (14 mm lungime şi 14 mm lăţime) şi filigran cu litere inversate (14,5 mm lungime şi 13,5 mm lăţime).

III – Filigranul „stemă mare”

Începând cu anul 1900, o nouă serie de mărci poştale „Carol I – Spic de grâu” a purtat ca filigran fragmente din „stema mare”, stema completă putând fi văzută pe o coală compusă din 25 de mărci poştale. La partea superioară se pot recunoaşte cuvintele „Regatul României”.

IV – Filigranul „linii ondulate”

A trebuit aşteptat anul 1922 pentru a fi utilizate liniile ondulate în filigran. Prima emisiune filatelică a fost „Încoronarea regelui Ferdinand la Alba Iulia” (Michel #286-292). De notat că valorile de 5 bani şi de 6 lei au liniile ondulate verticale, iar celelalte 5 valori au liniile ondulate orizontale.

V – Filigranul „PTT şi coroană”

În anul 1930, apare filigranul „PTT şi coroană”, utilizat pentru emisiunea filatelică „Carol al II-lea – Uzuale” (Michel #375-385). Filigranul este prezent în 8 poziţii diferite, orientat diagonal pe cadrul mărcilor poştale către fiecare dintre colţuri, normal şi răsturnat.

VI – Filigranul „coroană regală multiplă”

Doar 1 an mai târziu, în 1931, la emiterea mărcii poştale „Trei regi” (Michel #418), este utilizat următorul tip de filigran, reprezentând o coroană regală multiplă. Hârtia astfel filigranată va fi utilizată pentru toate mărcile poştale emise până în anul 1943.

VII – Filigranul „cruce şi coroană”

Emisiunea filatelică „A II-a aniversare a intrării României în cel de-al Doilea Război Mondial” (Michel #760-762) va marca şi introducerea unui nou tip de filigran, crucea şi coroana. Acesta nu va dispare decât în anul 1948, atunci când este proclamată Republica Populară Română.

VIII – Filigranul „RPR”

Apoi a urmat perioada comunistă, iar filigranul „RPR”, introdus odată cu emisiunea „Poşta aeriană, valori mari” (Michel #1162-1164), va fi utilizat până în anul 1962.

IX – Filigranul „RPR” modificat

Designul filigranului „RPR” va fi modificat pentru unele emisiuni filatelice începând cu anul 1951. Emisiunea „Săptămâna muzicii” (Michel #1288-1290) a fost prima, apoi au mai urmat şi altele.

X – Ultimul filigran

Deşi nu a mai fost utilizat timp de zeci de ani în filatelia românească, totuşi ultimul filigran („Fr”) apare la seria „Uzuale – Principalele specii forestiere” (Michel #4982-4991), din anul 1994.

***

Aceasta ar fi prezentarea succintă a filigranelor prezente pe mărcile poştale emise în România. Aş dori să mai adaug doar o informaţie citită în urmă cu mai mulţi ani într-un ziar de business, în cadrul unui interviu acordat de preşedintele Federaţiei Filatelice Române.

Referindu-se la factorii care dau valoare unei mărci poştale, domnia sa amintea raritatea ca fiind cea mai importantă, apoi inspiraţia colecţionarilor de a alege piese pentru colecţiile lor.

Astfel, valoarea unei mărci poştale creşte cu cât tirajul emiterii acesteia a fost mai mic, iar după epuizarea întregului tiraj, mărcile cu filigran devin, la rândul lor, de trei ori mai scumpe decât restul.

Completările aduse acestui material sunt mai mult decât bine-venite.

Termeni filatelici: fals


Philatelic terms: forgery

A philatelic forgery is a postage stamp made in a unlawful manner, in order to cheat a postal authority or the stamp collectors. The best known in this industry are Jean de Sperati and François Fournier.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Termenul de fals filatelic („Philatelic fakes and forgeries” în limba engleză, „Faux timbre” în limba franceză şi „Briefmarkenfälschung” în limba germană) desemnează o marcă poştală realizată într-o manieră ilegală, în scopul păcălirii autorităţii poştale emitente sau colecţionarilor de filatelie.

Scopurile lansării în lumea filatelică a acestor falsuri pot fi diverse, de la obiectivul obţinerii imediate a unui anumit profit financiar, până la partea artistică a gestului în sine (vedeţi cazurile unor falsificatori precum Jean de Sperati sau François Fournier, care vorbeau despre filatelie ca o formă de artă) sau cea de propagandă (mai ales în timpul războaielor, cum este cazul falsului filatelic „Futsches Reich” din timpul operaţiunii Corn Flakes, din anul 1945).

Metodele utilizate sunt şi ele diversificate, pornind de la alegerea hârtiei şi a cernelii, gravurii şi impresiunii, ajungând până la modul de fabricare a dantelurii.

Interesant este faptul că o marcă poştală poate fi uşor confundată cu una falsă, deoarece după autentificarea celei dintâi de către un expert filatelic, care îşi validează expertiza prin semnătură pe spatele piesei expertizate conform unui cod precis, acea semnătură poate fi apoi reprodusă pe spatele falsului.

Există însă şi cazuri în care falsurile sunt acceptate, aşa cum este cazul unora dintre mărcile „Cap de Bour” care, deşi recunoscute ca fiind falsuri, au fost evaluate în cadrul unor licitaţii cu sume de până la 4.000 €.

Termeni filatelici: pensetă


Philatelic terms: tweezers

Tweezers are small tools used for picking up objects too small to be easily handled with the human hands. Like postage stamps. I use a standard narrow tip tweezers, straight and rounded mark Leuchtturm, PI-13 (length 12 cm).

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Poate cea mai banală definiţie a unui termen filatelic este a pensetei („Tweezers” în limba engleză, „Pincette” în limba franceză, respectiv „Pinzette” în limba germană) – pensă mică.

Evident că mă voi referi în acest articol la penseta folosită în filatelie, deşi utilizările sale includ domenii precum numismatica, crearea de bijuterii, industria ceasurilor, tipografia sau altele, unde precizia este deosebit de importantă. Prin extensie, în filatelie este întâlnită denumirea dată unei pensete aplatizată la extremităţile ambelor sale capete, utilizată pentru manipularea mărcilor poştale.

Gama de pensete filatelice cuprinde piese cu vârful lat sau îngust, curbat sau drept, rotunjit sau de tip lopată.

Pensetele sunt indispensabile unui filatelist, oferta de achiziţionare a lor fiind foarte diversificată. Iată o idee: cddstamps.com/bidstart-sales/. Eu personal utilizez o pensetă standard cu vârful îngust, drept şi rotunjit, marca Leuchtturm, tip PI-13 (cu lungimea de 12 cm).

Termeni filatelici: lupă


Philatelic terms: magnifying glass

The magnifying glass is an indispensable tool for any stamp collector, allowing him to be able to observe details and some hidden defects of postage stamps.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Lupa (termen denumit „Magnifying glass” în limba engleză, „Loupe” în limba franceză, „Lupe” în limba germană şi „Лyпа” în limba rusă) desemnează un instrument optic format dintr-o lentilă convergentă care ajută la obţinerea unei imagini mai mari decât cea reală a obiectelor, inscripţiilor etc.

Lupa filatelică este un instrument indispensabil oricărui filatelist, care îi va permite să poată citi înscrisurile din cataloage şi să poată observa detalii şi unele defecte ascunse ale mărcilor poştale.

Particularitatea lupei filatelice este că de obicei conţine trei lentile. O lupă uzuală are o distanţă focală de aproximativ 25 cm, ceea ce corespunde unei puteri optice de 4 dioptrii (4x), însă este recomandată o lupă cu putere de mărire cuprinsă între 4x şi 8x, iar pentru profesioniştii care sunt în căutare de erori sau varietăţi, este pretabilă o lupă cu putere de mărire chiar şi de 32x.

În general, există mai multe tipuri de lupă. Cea mai răspândită este lupa de mână, însă mai pot fi enumerate: lupa cu iluminare, lupa textilă, lupa de buzunar (cunoscută şi sub denumirea de lupă filatelică), lupa cu mărire şi lupa cu tehnologie LED.

Termeni filatelici: vinietă


Philatelic terms: label

In philately, label or coupon or tab is a part of sheet of stamps separated from them with perforation (or narrow white margin in imperforate stamps). The term should not be messed up with the term ‘gutter’ or with a margin of a stamp sheet.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Termenul filatelic „vinietă” („Label” în limba engleză, „Vignette” în limba franceză şi în limba germană) reprezintă o etichetă adezivă emisă de o administraţie poştală în scopul aniversării sau comemorării unor evenimente deosebite.

Vinietele izolate de mărcile poştale îşi pierd valoarea filatelică. Însă în istorie se cunosc cazuri în care s-a dorit obţinerea rapidă de mărci poştale, iar vinietele au fost cele mai la îndemână, acestea devenind practic mărci poştale prin supratipărire.

Este cunoscut cazul Columbiei care, pentru procurarea primelor mărci poştale cu suprataxă aeriană, a supratipărit viniete de propagandă multicolore destinate copiilor. Un alt caz este al Israelului, care şi-a procurat rapid mărci poştale prin tipărirea de viniete în perioada când se afla sub atacul ţărilor arabe care nu-i recunoşteau independenţa, respingând astfel planul ONU.

În cadrul colilor filatelice, vinietele ocupă locul central şi prezintă, de regulă, o culoare diferită de restul mărcilor poştale. Erorile de tipărire apar uneori pe vinietă, iar cel mai celebru caz din lumea filatelică este „Inverted Jenny”.

Termenul de „vinietă” este strâns legat de un altul, anume „erinofilie”, care desemnează disciplina care se ocupă cu colecţiile de viniete fără valoare fiduciară (de francare). Termenul este împrumutat din limba germană, de la verbul (sich) erinnern (a-şi aminti).