Arhivă

Opinii personale

Această categorie conține 37 articole

România vs. filatelie


Romania vs. philately

This article is about facts that have been going on for years in Romania – the disinterest and even contempt of the authorities towards philately and stamp collectors. As hope dies last, I hope that things will change in the near future! In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Peste doar câteva luni va avea loc expoziţia mondială de filatelie de la Praga şi, vizitând website-ul evenimentului, nu pot ascunde faptul că m-a încercat o notă de tristeţe văzând cum o ţară europeană, alta decât România, are capacitatea şi deeterminarea să-şi transforme atât de profesionist evenimentele istorice în adevărate motive de sărbătoare naţională.

 

Da, mă refer la Republica Cehă, ţară a cărei foruri filatelice sunt gata de a spune lumii întregi prin intermediul filateliei că anul acesta aniversează un secol de la sfârşitul celui de-al II-lea Război mondial, un secol de la formarea Cehoslovaciei, un secol de la înfiinţarea Muzeului Poştal din Praga, un secol de la emiterea primei mărci poştale cehoslovace şi un sfert de secol de existenţă a Cehiei.

Un aspect care nu trebuie trecut cu vederea este popularizarea masivă a evenimentului în presa scrisă şi online din Cehia, dar şi la televiziune.

Nu pot avea pretenţia organizării în România unui eveniment mondial, nici măcar european, însă evenimente precum celebrarea unui secol de la Marea Unire, respectiv a 160 de ani de la emiterea primei mărci poştale româneşti, parcă sunt trecute mult prea uşor cu vederea de Federaţia Filatelică, Romfilatelia, precum şi numeroasele (dar totodată atât de puţin vizibilele) societăţi, asociaţii, cluburi, cercuri ş.a.m.d. (filatelice) din România.

Am avut ocazia de curând să deschid o discuţie şi să pronunţ cuvântul „filatelie”, fiind dezamăgit să constat că reacţia imediată a celor din jur a fost deschiderea unui dicţionar la litera „F” şi căutarea acelui cuvânt… Există însă şi o parte bună în toate astea: cuvântul „filatelie” încă se mai găseşte în dicţionare!

De aceea cred că poate că nu este prea târziu să se facă ceva pentru filatelia românească! 

Reclame

Rolul cunoaşterii în colecţionare


The role of knowledge in collecting

The role of stamp collecting into the development of knowledge is already an indisputable concept for everybody who knows about the philately. But how do things happen if we reverse the terms? What is the role of knowledge in stamp collecting, and how that can influence it?

Quality is paramount, but also true professionals in the field, with whom you can meet face to face into the various exhibitions or events, and that can give you advice or talk to you anytime and anywhere about their experience in stamp collecting. There is in no case a substitute for knowledge, that’s for sure! Any of us can become an expert in a certain field if we want that and if we’ll work hard to achieve our goal!

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Rolul colecţionării mărcilor poştale în dezvoltarea vastă a cunoştinţelor este deja un concept incontestabil pentru oricine are cât de cât habar ce presupune filatelia. Dar oare cum stau lucrurile dacă inversăm termenii? Care este rolul cunoaşterii în colecţionare şi cum o poate influenţa? Am pornit în scrierea acestui text de la un articol apărut în urmă cu câţiva ani pe pagina electronică a BBC, denumit „Adevăratul motiv pentru a începe să colecţionezi mărci poştale”.

În acel articol se vorbeşte despre un entuziast colecţionar britanic care, în anul 1967, a mers la un oficiu poştal din oraşul său natal din nordul Angliei pentru a cumpăra o pereche de mărci poştale. El a plătit 1 shilling şi 9 pence (mai puţin de 10c americani la acea vreme) pentru o pereche comemorativă care ilustra invenţia televiziunii şi care surprindea silueta reginei Elizabeta a II-a a Marii Britanii.

Ceea ce n-a remarcat decât târziu era faptul că uneia dintre mărci îi lipsea efectiv capul reginei! Fusese se pare o achiziţie norocoasă, de care şi-a dat seama imediat,  iar acest lucru s-a materializat ceva mai târziu, în anul 2014, când marca poştală (cunoscută în catalogul Stanley Gibbons sub codul 755b) a fost vândută în cadrul unei licitaţii cu suma de 23.600£ (36.260$). Iar această întâmplare se poate repeta oricând, trebuie numai să avem acele cunoştinţe care să ne conducă rapid la identificarea unei anumite situaţii şi crearea unei strategii de tratare ca atare a acesteia!

Dar să o luăm cu începutul! Orice colecţionar de mărci poştale vă va spune acelaşi lucru: construieşte-ţi colecţia în jurul propriului interes, însă acumulează cât mai multe cunoştinţe despre ceea ce colecţionezi şi învaţă din greu pe măsură ce colecţionezi. Tot în articolul amintit anterior se mai spune că „având cunoaştere poţi face faţă cu brio oricărui dealer” (de mărci poştale, în acest caz).

Este adevărat, cumperi mărci pentru colecţia ta deoarece în primul rând vrei ca acestea să arate bine în clasoarele tale! Dar ştii pentru ce plăteşti? Este foarte importantă informarea în prealabil şi formarea unui anumit bagaj de cunoştinţe, astfel încât, mai ales în cazul pieselor rare, să ştii să le apreciezi adevărata valoare. Există atât de multe cazuri în care micile detalii au făcut diferenţa, iar diferenţa s-a ridicat uneori la sume având multe zerouri!

Calitatea este primordială! În general, o marcă poştală neuzată va fi mai scumpă comparativ cu una uzată, însă pot fi întâlnite şi reversuri ale medaliei, când o marcă circulată efectiv pe corespondenţă să depăşească în timp cu mult preţul ei de emisiune. Contează, bine-înţeles, şi calitatea clasorului sau albumului în care ne păstrăm mărcile poştale, condiţiile de păstrare a acestora şi modul de manipulare a lor şi aşa mai departe.

Mai sunt şi alţi factori, precum recomandările primite despre un anumit dealer sau magazin de mărci poştale, iar aici mă refer strict la dealerii sau magazinele „fizice”, în niciun caz la cei sau cele virtuali/virtuale, cu care nu sunt deloc de acord, deoarece în majoritatea cazurilor constituie locuri şi împrejurări riscante, unde falsurile şi mărcile cu defecte sunt la mare preţ, iar preţurile sunt artificial constituite de cerere şi ofertă. Mă refer la adevăraţii profesionişti în domeniu, cu care te poţi întâlni faţă în faţă la expoziţii sau evenimente filatelice, care îţi pot da un sfat sau îţi pot vorbi oricând şi oricât despre experienţa lor în domeniul filateliei.

Şi ar mai fi ceva de spus! Teoretic, licitaţiile sunt cele mai la îndemână locuri de unde să vă procuraţi piesele pentru colecţie şi, de ce nu, unele chilipiruri. Dar să nu uităm că interesul licitatorilor este de a scoate profit, iar preţurile sunt făcute de ofertanţi!

Aşadar, nu există în niciunul dintre cazuri un substitut pentru cunoaştere! Oricare dintre noi, colecţionarii de mărci poştale, putem deveni experţi într-un anumit domeniu dacă ne dorim acest lucru şi lucrăm din greu pentru a ne atinge scopul propus!

Despre calitate în filatelie


About quality in philately

I am proposing again the subject of quality in stamp collecting. The idea started from a recent article posted on Michael Dodd’s personal blog, and the same topic I’ll soon develop together with Michael in a mini-series of articles that I’ll post on my own blog. At the same time, I want to let you know that this mini-series represents the 1st response to my call at ’guest posting’, and my offer for you remains still open!

In Michael’s opinion, and also in my opinion, and I’m convinced that in yours, the quality is what is easily seen with the naked eye and less what a seller or another declare about it. Not everyone who sells postage stamps has absolute knowledge of philately, and that’s what we can only convince by clicking on various online selling websites.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Abordez din nou subiectul calităţii în colecţionarea mărcilor poştale. Ideea a pornit de la un articol recent al lui Michael Dodd de pe blogul personal, iar acelaşi subiect îl voi dezvolta în curând împreună cu Michael într-o mini-serie de articole pe care le voi posta pe blogul meu. Totodată, vreau să vă anunţ că această mini-serie reprezintă şi primul răspuns la apelul meu la „guest posting”, iar oferta pentru voi rămâne deschisă!

Michael îşi începe postarea prin a spune că numeroşi oameni au opinii diferite atunci când vine vorba despre calitatea mărcilor poştale, dar ținând cont de numărul încurajator de mare de colecționari noi, crede că vorbindu-le acestora şi încurajându-i susţinut să învețe despre calitate în filatelie poate constitui un subiect deosebit de important pentru mişcarea filatelică la nivel mondial.

Imaginea de mai jos este cea pe care Michael face un scurt studiu de caz privind calitatea.

El se întreabă: oare calitatea reprezintă ceea ce vânzătorul propune spre vânzare şi îl înveleşte într-un marketing menit să atragă clienţii sau ceea ce reprezintă standardele în domeniu – cataloagele Stanley Gibbons şi Scott, spre exemplu?

În opinia lui Michael, precum şi în opinia mea şi, sunt convins că şi în opinia voastră, calitatea este ceea ce se vede cu uşurinţă cu ochiul liber şi mai puţin ceea ce declară un vânzător sau altul despre aceasta. În altă ordine de idei, este foarte importantă documentarea. Iată câteva legături utile:

https://www.stanleygibbons.com/blog/a-guide-to-stamp-condition-and-value-gum/

http://www.2-clicks-stamps.com/article/postage-stamp-grading-and-condition.html

Într-un articol mai vechi scris în revista „Forbes” se vorbea despre faptul că internetul a permis dealerilor să vândă din ce în ce mai mult, de aceea este foarte important să ne amintim că nu oricine vinde mărci poştale are cunoştinţe absolute despre filatelie. Exemplele sunt la îndemână pentru oricare dintre voi, doar dând un click pe diverse website-uri de comerţ online.

Invitaţie la guest posting


Invitation to guest posting

Today just a short message. As I told you last year when going back home from a very important event for blogging – the Webstock 2017 conferences and awards – it’s very important to have an online presence for someone who wants their area of ​​interest to be known and understood by others. 

Collecting and studying postage stamps cannot be an exception to this rule, so I think you can take a huge step from weekly or monthly meetings in a philatelic circle to opening a blog or social page so your hobby can become the hobby of others, creative ideas can circulate and can be transmitted much easier to those who may have heard of philately only in their grandparents’ conversations.

I’m willing to provide you my blog for guest posting articles, if you haven’t yet decided to open a personal blog. I’m waiting for you in the bloggosphere, regardless of age! 

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Astăzi doar un scurt mesaj. Aşa cum vă spuneam anul trecut la întoarcerea acasă de la un eveniment foarte important pentru blogging – conferințele și premiile Webstock 2017 – este foarte importantă exprimarea în mediul online pentru cineva care doreşte ca aria sa de interes să fie cunoscută şi înţeleasă şi de alţii.

Colecţionarea şi studierea mărcilor poştale nu poate face excepţie de la această regulă, deci consider că se poate face un pas uriaş de la întâlnirile săptămânale sau lunare din cadrul unui cerc filatelic la deschiderea unui blog sau unei pagini de socializare, iar astfel hobby-ul vostru poate deveni şi hobby-ul altora, ideile creative pot circula şi se pot transmite mult mai uşor celor care poate că au auzit despre filatelie doar în discuţiile cu bunicii.

Eu sunt dispus să vă pun la dispoziție blogul pentru articole de genul „guest posting”, asta dacă încă nu v-ați hotărât încă să vă deschideți un blog personal. Vă aștept în bloggosferă, indiferent de vârstă!

Dilema începutului de an


The dilemma of this year’s beginning

I’d like to say that the ones presented in this post represent the dilemma of a collector of Romanian postal stamps in chronological order from the 19th century, but who gave up the accumulation of pieces issued after 2010, for various reasons.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Vreau să precizez că cele prezentate în această postare reprezintă dilema unui colecţionar de mărci poştale româneşti în ordine cronologică încă din secolul al XIX-lea, dar care a renunţat să mai acumuleze piese emise după anul 2010, din diverse raţiuni: preţuri ridicate pentru „tsunami”-uri anuale de emisiuni filatelice, coroborate cu paradoxul de a fi puse în vânzare în doar câteva oraşe mai mari din România (magazinul online al Romfilatelia este activ doar de anul trecut).     

Dilema este reprezentată de abordarea pe care o va avea Romfilatelia referitor la politica editorială pentru acest an – va continua în trendul ultimilor ani, prin care a cauzat diminuarea atractivităţii pentru mărcile poştale româneşti, sau va începe să demonstreze respect faţă de cei cărora le sunt adresate?

Accesând website-ul Romfilatelia (instituţia care de 14 ani emite mărcile şi efectele poştale româneşti), am dat peste planurile pentru primul trimestru al anului 2018, iar dilema mea deja a început să primească un prim răspuns: sunt planificate nu mai puţin de 13 emisiuni filatelice!    

Mergând mai departe, am analizat prima serie filatelică a anului 2018, care reprezintă o emisiune comună România-Slovacia dedicată celor 25 de ani de relaţii diplomatice bilaterale. Fiecare dintre cele două ţări a pus în circulaţie câte o marcă poştală (având exact aceeaşi imagine) care ilustrează mausoleul placat cu marmură albă din cadrul Cimitirului militar românesc de la Zvolen, Republica Slovacă, dedicat soldaţilor români căzuţi la datorie pe teritoriul slovac în cel de-al II-lea Război mondial.

Dilema mea aproape s-a risipit atunci când am comparat caracteristicile tehnice ale celor două mărci poştale cu aceeaşi temă, dar emise de două ţări diferite! Vă invit să trageţi singuri concluziile, analizând tabelul de mai jos:

Ţara

România

Slovacia

Număr de valori

1

1

Dimensiuni

48 x 33 mm

44,1 x 26,5 mm

Paginare

Coală de 32 şi minicoală de 5+1 vinietă

Coală de 8

Tiraj

18.915 mărci

240.000 mărci

Sistem de tipărire

Offset

Offset

Valoare nominală

8 Lei

1,30€ (aprox. 6 Lei)

P.S.: menţionez că dilema mea s-a risipit, iar planurile de viitor în ceea ce priveşte colecţia de mărci poştale româneşti rămân în continuare limitate la anul 2010… 😦

Un decalog pentru filatelişti


A decalogue for philatelists

Did you know there is a decalogue for philately enthusiasts? Like any other area to collect, philately also has its well established rules, which must be respected by anyone who embraces this hobby, in most cases even for a lifetime. The philatelic decalogue first appeared in 1929, in an article written for the American publication Weekly Philatelic Gossip.

I don’t pretend to agree with these, to consider that there are only 10 such rules for the philately enthusiasts, or that it would be necessary. The decalogue is translated after the original text, and the comments for each ’commandment’ belong to me.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Ştiaţi că există un decalog al pasionatului de filatelie? Ca orice alt domeniu de colecţionat, filatelia are şi ea regulile sale bine stabilite, care trebuie respectate de oricine îmbrăţişează acest hobby, în majoritatea cazurilor chiar pentru o viaţă întreagă.

În anul 1929, în cadrul unui articol scris pentru publicaţia americană Weekly Philatelic Gossip, au apărut cele 10 „porunci” ale colecţionarului de mărci poştale, subiectul fiind apoi reluat în anul 1951, în gazeta clubului filatelic Garfield-Perry din Cleveland, Ohio.

Nu am pretenţia să fiţi de acord cu acestea, să consideraţi că există doar 10 astfel de reguli ale pasionatului de filatelie şi nici că ar fi necesar de aşa ceva pentru a fi numit filatelist. Decalogul este tradus după textul original, iar comentariile pentru fiecare „poruncă” îmi aparţin.

 1. Nu trebuie să critici în niciun moment ceea ce colecţionează colegul tău.

Alegerile altui coleg într-ale filateliei îi aparţin acestuia în întregime. Bine-înţeles, îţi poţi face datoria de a-i da sfaturi sau de a-l îndruma conform propriei tale experienţe, însă niciodată să nu ai pretenţia să te urmeze întocmai sau chiar să-ţi copieze parcursul în modul de a colecţiona, şi nici nu ai dreptul moral de a-l critica pentru alegerile sale. Dacă doreşte să colecţioneze toate mărcile poştale din lume emise în anul naşterii sale, este ok, este o formă de a practica filatelia! Până la urmă, fiecare este liber de a-şi alege ce vrea să colecţioneze, şi mai apoi să studieze, atunci când vine vorba despre micile petice de hârtie care ne plac tuturor în aceeaşi măsură, nu-i aşa?

 1. Trebuie să fii mereu pregătit de a ajuta orice alt filatelist care are nevoie de ajutor.

A ajunge la o vârstă care să-ţi permită să afirmi că deţii multe informaţii despre domeniul tău de colecţionare, nu înseamnă că n-ar trebui să te intereseze de cei care bat la porţile filateliei, indiferent dacă aceştia sunt deja adulţi sau doar nişte puştani. Fă-ţi timp şi împărtăşeşte din experienţa ta, deoarece viitorul colecţionării mărcilor poştale constă în egală măsură în existenţa studiilor şi cărţilor publicate, dar şi în descoperirea de noi elemente de studiu pe baza celor deja existente, respectiv reinventarea acestui frumos hobby numit filatelie.

 1. Trebuie să-ţi studiezi mărcile din colecţie, deoarece adevărata bucurie vine numai prin cunoaşterea lor temeinică.

A te numi filatelist înseamnă a trece dincolo de nivelul colecţionării mărcilor poştale, spre studierea lor şi specializarea într-o anumită arie de colecţionare. Foarte mulţi filatelişti aplică regula a 2-a din acest decalog şi transmit mai departe cunoştinţele acumulate. Aceasta este o formă de a cunoaşte adevărata satisfacţie a muncii împlinite, ştiind că punctele tale de vedere referitoare la o anumită problematică filatelică ajung la alţi filatelişti, iar acesţia le pun în discuţie în cadrul întâlnirilor cercurilor filatelice locale sau prin comentarii online. Trebuie să-ţi cunoşti foarte bine piesele din colecţie pentru a face la un moment dat tot felul de conexiuni cu informaţiile pe care le afli, să identifici o eroare filatelică etc.

 1. Trebuie să foloseşti orice oportunitate în aţi spori avantajul colecţionării, atrăgându-i şi pe alţii spre filatelie.

Se pierde foarte mult din potenţialul real al filateliei, deoarece mulţi colecţionari nu ştiu să folosească la maximum avantajul specializării într-o anumită arie de colecţionare. Altfel spus, nu ştiu să facă o reclamă renumelui pe care l-au câştigat prin truda atâtot ani! În opinia mea, n-ar trebui ratat niciun prilej de a da de ştire că filatelia este frumoasă şi merită practicată, dând exemple personale prin apelarea la mijloacele online actuale, care sunt la îndemâna oricui. Există internet, bloguri, Facebook, forumuri, platforme dedicate filateliei. Nu contează că ai 20 de ani sau 70 de ani, gândeşte-te că prin publicitate adusă filateliei se aplică tot soiul de reguli ale marketingului, un impuls adus filateliei prin publicarea unui articol despre un anumit subiect filatelic înseamnă mai mult interes din partea altora pentru a colecţiona, iar mai mult interes pentru a colecţiona înseamnă un hobby mai puternic.

 1. Trebuie să cauţi să te asociezi cu alţi filatelişti, deopotrivă în beneficiul propriu şi al celorlaţi.

Practicarea filateliei presupune căutarea perpetuă a oportunităţilor de ne îmbogăţi cunoştinţele în domeniu, iar aceasta se poate realiza doar prin comunicarea cu alţii. Nu trebuie să refuzi sau să ratezi dialogul ori asocierea cu alţi filatelişti, deoarece nu ştii ce poţi afla nou şi interesant la un anumit moment dat, chiar şi de la un novice în domeniu. Filatelia este prin excelenţă un hobby prietenos, aducând oamenii împreună pentru un interes comun, acela de a evita să vorbeşti peste ani de filatelie la timpul trecut.

 1. Trebuie să colaborezi cu alţi filatelişti pentru avansarea hobby-ului.

Şansa de a lucra asociativ este printre oportunităţile acordate de filatelie ca hobby. Aplicând regula a 5-a a acestui decalog, vei constata rapid şi foarte limpede că întotdeauna există multe de studiat când vorbim despre filatelie, dar şi că mai sunt foarte multe de descoperit sau de îmbunătăţit. Trebuie doar să faci pasul spre a te înscrie într-un cerc, club, asociaţie, federaţie filatelică, şi să fii astfel mereu ancorat în realitatea unui domeniu de colecţionare care, deşi are un trecut măsurat în peste 177 de ani de existenţă, priveşte cu încredere spre viitor!

 1. Trebuie să faci mereu tot posibilul pentru a menţine filatelia în formă pură şi departe de tot ceea ce i-ar putea afecta imaginea.

Din momentul în care devii filatelist, ai datoria de a folosi toate cunoştinţele pentru a menţine filatelia curată, departe de orice intruziune care i-ar putea afecta credibilitatea sau frumuseţea. Există tot soiul de metode, unele dintre ele inovative (iar aici mă refer la concepte precum vlogging filatelic sau stamp art) care ajută la popularizarea hobby-ului, dar şi metodele clasice, de concepere a unori studii mai elaborate sau mai generaliste, iar apoi publicarea lor, toate acestea ajutând filatelia şi ţinând-o departe de orice încercare de a-i opri evoluţia. Spre exemplu, sesizezi încercarea de păcălire a filateliştilor cu falsuri pe un portal de vânzare online, reacţionează!

 1. Trebuia să acţionezi în relaţiile cu alţi filatelişti astfel încât să nu ai niciodată nicio îndoială.

Aici vorbim, bine-înţeles, despre schimburile filatelice. Fă eforturi ca în relaţiile cu alţi colegi filatelişti să fii corect şi să te faci util, altfel spus, acţionează faţă de alţii precum doreşti să acţioneze alţii faţă de tine! Onestitatea este foarte importantă, iar atunci când dai o informaţie cuiva sau trimiţi mărci poştale către cineva, încearcă să acorzi mare atenţie ca informaţia furnizată să fie întotdeauna cea corectă, iar mărcile poştale trimise prin poştă să fie de bună calitate, deoarece încercarea de a-i păcăli pe alţii se poate întoarce către tine ca un bumerang!  

 1. Trebuie să nu-ţi fie ruşine cu hobby-ul tău.

Mulţi consideră filatelia un hobby mult prea învechit, poate chiar plictisitor, care nu mai poate produce satisfacţii. Ştiu, oricare dintre noi a trecut sau trece prin asta, dar nu trebuie să-ţi fie ruşine prin a te numi filatelist! Pune la cale un plan prin care să te faci vizibil, să aduci argumente pro-filatelie, să demonstrezi că viitorul filateliei sună bine, iar rezultatele vor veni negreşit!

 1. Trebuie să fii gata oricând să adresezi întrebări care să te împiedice să te ascunzi în spatele unei măşti de cunoştinţe presupuse.

Încearcă în orice moment să fii parte la ascensiunea filateliei ca hobby şi nu-ţi fie frică să pui acele întrebări care să ducă la o mai bună înţelegere a jocului, a lucrurilor care fac din filatelie un domeniu de învăţare continuă despre ceea ce este în jurul nostru, fie că este vorba despre istorie, astronomie, gastronomie sau street art. Trebuie doar să îndrăzneşti!

Impresii de la Webstock


Thoughts from Webstock

I just come back home from Webstock in Bucharest, a yearly conference where the top Romanian bloggers tell their story to other bloggers and try to underline the trends for next year in social media.

I’m now full of new and useful ideas! I hope that philately blogging in my country to grow, and that’s why I’m ready to help anyone who wants to express through writing, in order to increse the number of our community.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Ca orice blogger care dorește să fie conectat la tendințele actuale ale modalităților de exprimare în online, am participat la conferințele și premiile Webstock, organizate în București și ajunse la cea de-a 10-a ediție. Am avut ocazia să văd și să ascult mulți bloggeri consacrați, de data aceasta offline, iar bagajul de cunoștințe și idei îmi este din nou plin.

Am constatat că este foarte important să te documentezi înainte a participa la astfel de evenimente, că originalitatea, calitatea și constanța postărilor reprezintă cartea de vizită a unui blogger, că nu este nevoie de multe cuvinte pentru a-ți exprima opiniile în online, iar ceea ce trebuie să primeze pentru un blogger este respectul pentru cititorii săi, respect manifestat sub toate aspectele.

Ca blogger de filatelie, sunt mândru că am reprezentat hobby-ul regilor și regele hobby-urilor la o manifestare care a devenit un fel de Turn Babel al bloggosferei românești, loc în care, printre domenii precum technology, fashion, cooking, parenting, lifestyling, vlogging și așa mai departe, încă este loc de mai mult, inclusiv domenii de nișă precum filatelia.

M-a încurajat să spun asta un blogger pe care-l stimez mult (Cristian Manafu), care m-a întrebat dacă mai există bloggeri de filatelie în România. I-am răspuns afirmativ, însă recunosc că am privit cu încredere într-un viitor frumos pentru acest domeniu, în care peste ani, Webstock să însemne locul în care mă voi întâlni cu bloggeri de filatelie și vom avea ce povesti și altora.

Desigur, drumul este unul lung și anevoios, însă studiul mărcilor poștale ne poate ajuta să facem asta, iar filatelia românească merită să fie cunoscută prin intermediul online-ului.

Îndemnul meu este, dacă aveți ceva de spus, să începeți să scrieți. Inițiativa mea este de a vă pune la dispoziție blogul pentru articole de genul guest blog (îmi puteți trimite articole pentru a le publica sub semnătura voastră, dacă încă nu v-ați hotărât să deschideți bloguri proprii) sau să utilizați metode simple dar foarte eficiente de blogging (spre exemplu: blog chaining).

Exemple demne de urmat în bloggingul filatelic sunt nenumărate, însă vă recomand să începeți cu blogul domnului Max Peter, reper pentru mine pentru mult timp de acum înainte. Vă aștept în bloggosferă!

Instrumente online gratuite


Free online tools

In this article, I intended to introduce you, under the form of a tutorial, how to catalog your postage stamps collection without buying a printed or electronic specialized catalog.

I propose 3 online sources: Colnect, StampWorld and Michel, and as an example I take the Romanian postal stamp having the nominal value of 1 Leu since 1984 (Michel #4031).

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


În acest articol mi-am propus să vă prezint, sub forma unui tutorial, cum vă puteţi cataloga colecţia de mărci poştale fără a dispune de un catalog specializat tipărit sau în format electronic, care bine-înţeles poate fi cumpărat.

Ca să mă fac înţeles încă de la început, nu pledez neapărat pentru instrumentele online gratuite, deoarece acestea au unele avantaje, însă şi foarte multe dezavantaje, aşa cum veţi putea citi în continuare. O investiţie într-un catalog specializat este absolut necesară pentru a vă putea numi cu adevărat filatelişti, însă cataloagele online pot constitui un punct de pornire în călătoria spre descoperirea unui hobby fabulos, aşa cum este filatelia.

Vă propun 3 surse online: Colnect, StampWorld şi Michel, iar ca exemplu luăm marca poştală românească având valoarea nominală de 1 Leu din anul 1984 (Michel #4031).

Colnect presupune crearea unui cont de utilizator şi stabilirea unei parole pentru a avea acees la facilităţile sale. Există posibilitatea stabilirii limbii române ca limbă de afişare a conţinutului, iar facilităţile Colnect nu se opresc aici. În contul personal putem crea liste de catalogare a mărcilor pe care le deţinem în colecţie, precum şi liste de schimb, în funcţie de ţări şi de ani. Mai mult, pentru fiecare marcă poştală inclusă în liste se pot bifa numărul de exemplare (de la 1 până la 99/+) şi condiţia acelei mărci (MNH, MH, U, CTO).

Pentru marca poştală luată ca exemplu, procedăm în felul următor: sortăm căutarea în funcţie de ţară (România), apoi în funcţie de an (1984) şi derulăm paginile aferente acestui an până la marca poştală cu numărul de catalog respectiv (Michel #4031).

Putem afla următoarele informaţii: denumirea seriei din care face parte (protecţia mediului), numerele de catalog (Michel #4031, Scott #3190, Yvert #3497), temele din care face parte (protecţia mediului, flori, floarea soarelui), data emiterii (26.04.1984), formatul (marcă poştală comemorativă), perforaţiile (13½), tipul tiparului (fotogravură), dimensiunile 48×33 mm), valoarea nominală (1 Leu) şi tirajul (2 milioane de exemplare).

De asemenea, este inserată fotografia mărcii poştale. Interesante mi se par afişarea unui anumit scor (bazat pe contorizarea numărului de membrii Colnect care au în colecţia lor acea marcă poştală; în acest caz, este vorba despre scorul 25% – ridicat), dar şi a link-urilor către pagina eBay, pentru identificarea unor mărci similare aflate în vânzare pe internet.

Minusul pe care l-am identificat în cazul Colnect ar fi că nu afişează cotele mărcilor poştale, însă per total consider că este un catalog bun şi util.

StampWorld presupune de asemenea crearea unui cont de utilizator şi stabilirea unei parole, iar la fel ca în cazul Colnect, există posibilitatea stabilirii limbii române ca limbă de afişare a conţinutului. Nu se pot crea însă liste, iar acesta este un dezavantaj pentru cei care doresc să-şi ţină o evidenţă a colecţiei personale sub această formă.

Pentru marca poştală luată ca exemplu, procedăm în felul următor: sortăm căutarea în funcţie de continent (Europa) şi de ţară (România), iar aici găsim o chestie interesantă, deoarece alături de butonul pentru România, ma există o sortare în funcţie de vechile poşte locale. În exemplul dat nefiind vorba despre o poştă locală, facem click pe numele ţării (sau pe harta alăturată), iar apoi găsim sortarea în funcţie de decade. Facem click pe decada 1980-1989, apoi pe anul 1984 şi derulăm până la marca poştală căutată.

Putem afla următoarele informaţii: denumirea seriei din care face parte marca poştală (protecţia mediului), data emiterii (26.04.1984), filigranul (însă aici nu este cazul), numele designerului (F. Ivănuş), perforaţiile (13½), numărul de catalog stabilit exclusiv de StampWorld (4018; acest tip de catalogare nu este neapărat o situaţie fericită, deoarece poate crea confuzie, însă salvarea vine de la identificarea fotografiei mărcii respective). De asemenea, mai găsim: denominarea (1 Leu), descrierea mărcii poştale (dacă este cazul; în exemplul nostru: Helianthus annuus) şi tirajul (2 milioane de exemplare).

Chiar dacă la capitolul informaţii, StampWorld furnizează mai puţine în comparaţie cu Colnect, totuşi marele plus al StampWorld este inserarea unor cote informative, în funcţie de condiţia mărcii poştale (**, *, #, FDC). Pentru exemplul nostru: 0,25€ pentru **, 0,10€ pentru #. Trebuie ştiut faptul că aceste preţuri nu sunt cele oficiale, care le regăsim doar în cataloagele specializate.

Şi StampWorld este un catalog şi util, putând completa informaţiile pe care nu le găsim în Colnect.

Ajungem şi la ultima sursă online gratuită: Michel. Aceasta nu presupune crearea unui cont de utilizator şi nu există posibilitatea stabilirii limbii române ca limbă de afişare a conţinutului, acesta fiind exclusiv limba germană.

Sortarea şi afişarea informaţiilor este una facilă şi simplistă. Pentru marca poştală luată ca exemplu, procedăm în felul următor: căutăm după numărul Michel (4031), apoi după ţară (Rumänien) şi an (1984), iar informaţiile găsite (menţionez că acestea sunt informaţiile pentru varianta gratuită a catalogului online) sunt după cum urmează: numărul de catalog Michel, data emiterii (26.04.1984), denumirea seriei (protecţia mediului), tipul tiparului (RaTdr – fotogravură), numărul de mărci dintr-o coală (5×5), respectiv perforaţiile (13½).

Recapitulare:

Sursa online

Colnect

StampWorld

Michel

User şi parolă

Da Da Nu

Limba română

Da Da Nu

Alte limbi străine

Da Da Da (germana)

Posibilitate formare liste

Da Nu Nu

Posibilitate sortare

Da Da Nu

Afişare număr catalog

Da (cataloage internaţionale) Da (propriu) Da (Michel)

Afişare dată emitere

Da Da Da

Afişare perforaţii

Da Da Da

Afişare tip tipar

Da Nu Da

Afişare filigran

Da Da Da

Afişare dimensiuni

Da Da (doar pentru coli) nu

Afişare tiraj

Da Da Nu

Afişare designer

Nu Da Nu

Inserare fotografie

Da Da Nu

Afişare cote/preţ

Nu Da (este orientativ, în funcţie de condiţie) Nu

Cred că putem concluziona că, din perspectiva unui filatelist fără prea mare experienţă şi care învaţă zi de zi ceva nou, informaţiile furnizate de astfel de instrumente online gratuite pot constitui o sursă valoroasă de studiu, cel puţin pentru o anumită perioadă.

Filatelist cu bani puţini


Philatelist with low costs

The universally concept is that you have to invest a lot financially so you can be really called a ‘philatelist’! The question is: can you be a philatelist with low costs? I personally think you could! That’s why I’ll enumerate some methods by which any stamp collector, especially those at the beginning of the road, can have a modest collection, but beautiful and interesting.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Concepţia universal valabilă în rândul oamenilor referitor la colecţionarea mărcilor poştale este că trebuie să investeşti foarte mult din punct de vedere financiar pentru a putea fi numit cu adevărat „filatelist”!

Ok, există o bună parte a celor care investesc constant sume mari de bani în hobby-ul lor şi astfel participă la evenimente şi licitaţii internaţionale, de unde achiziţionează piese rare şi foarte valoroase, pe care apoi le redau circuitului filatelic obţinând profit sau le oferă pur şi simplu moştenire generaţiei următoare de filatelişti.

Mai este o altă categorie de colecţionari, din rândul celor extrem de pasionaţilor de filatelie, care pentru acea piesă lipsă din exponatul cu care doresc să participe la o anumită expoziţie, ar oferi oricât, numai să intre în posesia ei şi să câştige astfel admiraţia juriului şi a celorlaţi colecţionari.    

Însă trebuie ţinut cont şi de faptul că mai există o categorie de filatelişti, anume aceia care sunt pasionaţi de colecţionarea şi studiul mărcilor poştale, însă care nu-şi permit sau nu doresc să investească sume prea mari în colecţia lor.

Întrebarea este: poţi fi filatelist cu bani puţini? Eu cred că da! De aceea am să enumăr câteva metode prin care orice colecţionar de mărci poştale, mai ales cei aflaţi la început de drum, pot avea o colecţie într-adevăr modestă, dar deosebit de frumoasă şi interesantă.

În primul rând, colecţionarea mărcilor poştale ştampilate este mai puţin costisitoare decât cea a mărcilor neştampilate. Unde le putem găsi? La târgurile filatelice, spre exemplu, iar o idee bună ar fi cumpărarea mărcilor poştale în loturi (termenul în limba engleză este acela de „kiloware”), deoarece preţul este mai mic raportat la bucată şi uneori puteţi avea şi surprize plăcute! Un exemplu personal ar fi că, în urma cumpărării unui lot de mărci poştale în majoritatea lor britanice, am avut şansa de a găsi printre acestea un exemplar din seria Penny Red, varianta „plate numbers” din anul 1864!

O altă metodă de a găsi mărci poştale ştampilate este verificarea plicurilor din cutia poştală. Ştiu, veţi întreba: cine mai trimite scrisori prin poştă în ziua de astăzi? Sunt de accord că acest lucru reprezintă aproape o raritate astăzi, însă nu vă lăsaţi descurajaţi! Sigur veţi găsi prin vreun colţ al casei sau poate în podul bunicilor o cutie cu plicuri vechi de odinioară!

Ar mai fi ideea de a spune rudelor, prietenilor sau chiar vecinilor despre faptul că sunteţi filatelist. Uneori îi puteţi salva de a mai căuta idei pentru cadoul de ziua voastră de naştere! 🙂

Aţi aflat că în oraşul vostru trăieşte un filatelist aflat acum la o vârstă venerabilă? Încercaţi să-l contactaţi şi să purtaţi o discuţie cu acesta, deoarece vă poate da câteva ponturi despre cum aţi putea să vă construiţi colecţia personală cu bani puţini!

În ziua de astăzi există foarte multe oportunităţi din partea dealerilor de filatelie care, în încercarea de a-şi face o reclamă cât mai eficientă, apelează la punerea la dispoziţia filateliştilor a unor mărci poştale gratuite.

Iată un exemplu! Michael Dodd, prorietarul website-ului de vânzări online Cddstamps.com, a oferit în ultimii 15 ani peste 200.000 de mărci poştale gratuite copiilor şi tinerilor, în scopul popularizării filateliei în rândul acestora.

De asemenea, pentru a face faţă concurenţei, aceleaşi companii, dar şi unele publicaţii filatelice, organizează periodic concursuri cu premii filatelice deosebit de atractive. Am să vă dau un exemplu personal şi în acest caz: în urma participării la un concurs organizat online, am câştigat premiul constând într-un lot format din aproape 100 de mărci poştale cu tema Europa!

Un alt loc unde puteţi găsi mărci poştale la preţuri reduse sau chiar gratis sunt cluburile filatelice. Tot astfel puteţi schimba duplicatele cu mărci poştale pe care nu le aveţi în colecţie.

Schimburi filatelice se pot realiza astăzi destul de uşor prin intermediul internetului. Eu utilizez, spre exemplu, portalul Colnect, reuşind până în prezent câteva schimburi deosebit de bune cu colecţionari din mai multe ţări. 

În concluzie, sper că v-am oferit destule motive pentru a realiza că filatelia nu trebuie neapărat să fie un hobby scump. Ideea este că fiecare colecţionar îşi construieşte colecţia conform propriilor idei şi preferinţe, iar uneori piesele din colecţia ta sunt cele care-ţi oferă clipe de relaxare după o zi grea la serviciu, indiferent de sumele investite în acestea.

Digitizarea filateliei


Digitization of stamp collecting

Although the trend in philately is to decrease the number of stamp collectors, especially in the United States and Western Europe, digitization of stamp collecting is now active, slowly but sure! If you visit specialized websites you can find, for example, pre-designed album pages for countries from Abu Dhabi to Zululand, software and other useful technology tools, which make our life easier.

Don’t you agree with this opinion? OK, but I’ll make a short experiment! I’ll ask you that: how many of you haven’t resisted the temptation to scan the QR code from the image that accompanies this article?

And if you did, thank you for your visit! 🙂

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Mulţi dintre noi nu realizăm asta, dar internetul a schimbat complet o mare parte din filatelie privită ca hobby. Cel mai evident este faptul că numărul e-mail-urilor a depăşit de foarte multe ori numărul scrisorilor clasice, expediate prin poştă. Mulţi uită inclusiv faptul că în anul 1999 foarte puţini colecţionari de mărci poştale dispuneau de un e-mail, de fapt.

Lumea în care trăim astăzi este una dinamică şi interactivă, iar filatelia este un hobby care a reuşit de-a lungul anilor să supravieţuiască şi să se adapteze schimbărilor şi provocărilor de tot felul, ajungând în prezent să devină cunoscută drept un hobby digitizat, interactiv, dinamizat prin intermediul instrumentelor de social media.

Deşi trendul este de scădere a numărului de colecţionari de mărci poştale, mai ales în Statele Unite şi în Europa de Vest, digitizarea filateliei se întâmplă totuşi încet, dar sigur! Dacă vizitaţi website-uri specializate, puteţi găsi, spre exemplu, pagini de albume filatelice pre-desenate, pentru ţări de la Abu Dhabi la Zululand, care pot fi printate foarte uşor, în schimbul unei taxe lunare destul de decentă.

De asemenea, mai ales cu afluxul tot mai mare de emisiuni filatelice la nivel mondial, organizarea colecţiilor personale devine un lucru foarte important, iar în ajutorul filateliştilor vin aplicaţiile software. Mai nou, toate publicaţiile filatelice importante au variante digitale ale apariţiilor lor în format hârtie.

Bine-înţeles, eBay şi alte website-uri de comerţ electronic sunt instrumente mult mai căutate de filatelişti decât magazinele sau târgurile de profil. Şi ar mai fi un argument pro-digitizarea filateliei: tehnologia vă poate ajuta foarte mult în pregătirea unui exponat sau a unui discurs pe teme filatelice.

Nu sunteţi de acord cu cele prezentate mai sus? Vă respect opiniile, însă voi face un scurt experiment! Vă voi întreba: câţi dintre voi n-au rezistat tentaţiei de a scana codul QR din imaginea care însoţeşte acest articol?

Iar dacă aţi făcut-o, vă mulţumesc pentru vizită! 🙂

Google translate

Cifrele blogului

 • 24,878 pageviews
Reclame
%d blogeri au apreciat asta: