Arhivă

Diverse

Această etichetă este asociată cu 31 articole

Blog de timbrofil 300


‘Blog de timbrofil’ 300

42 months ago, I was saying you ‘Welcome to the Blog de timbrofil’! Now I’m getting to the 300th article I’m writing, reaching about 24,500 views from almost 8,000 visitors! Thanks to everyone who has visited my blog all these years, and to all who have something to say about it! I appreciate your friendship! In all these years, my baggage of philatelic knowledge has become richer, and I intend too begin to study more closely my own stock books, quietly, away from the internet world.

I have to admit that I intend to end my activity on this blog in a few months (probably at the end of August), the reasons being different, but perhaps the most important of them is related to the increasingly confusing world in which we live, where the value doesn’t matter, especially the moral one. I don’t want to develop this subject, but I only limit myself to saying that I want to finish the project of illustrating the Romania’s Centenary through philately, and also to publish some articles that I have postponed.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


În urmă cu 42 de luni vă spuneam „Bine aţi venit pe blogul de timbrofil”! Iată-mă acum ajuns la cel de-al 300-lea articol pe care-l scriu, la atingerea a aproximativ 24.500 de vizualizări de la aproape 8.000 de vizitatori! Mulţumesc tuturor celor care mi-au vizitat blogul în toţi aceşti ani şi tuturor celor care au avut ceva de spus la adresa lui! Apreciez prietenia voastră!

Aşa cum spuneam la început, am pledat şi voi pleda întotdeauna pentru filatelia educativă şi, pas cu pas, îmi place să cred că am devenit parte a mişcării de promovare a filateliei ca modalitate de formare a culturii generale prin intermediul universului fascinant al mărcilor poştale. Astfel, bagajul meu de cunoştinţe filatelice a devenit tot mai bogat, iar toate aceste cunoştinţe intenţionez să le fructific în curând prin studierea amănunţită a colecţiei mele filatelice, în linişte, departe de lumea internetului.

Trebuie să admit faptul că intenţionez să închei activitatea mea de blogger peste câteva luni (probabil la finalul lunii august), motivele fiind diverse, dar poate cel mai important dintre acestea fiind legat de lumea tot mai confuză în care trăim, în care nu se mai pune deloc preţ pe valoare, îndeosebi cea morală. Nu vreau să dezvolt acest subiect, ci mă limitez doar la a spune că doresc să duc la bun sfârşit proiectul ilustrării Centenarului României prin filatelie, dar şi publicarea câtorva articole pe care le-am tot amânat.

Reclame

România vs. filatelie


Romania vs. philately

This article is about facts that have been going on for years in Romania – the disinterest and even contempt of the authorities towards philately and stamp collectors. As hope dies last, I hope that things will change in the near future! In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Peste doar câteva luni va avea loc expoziţia mondială de filatelie de la Praga şi, vizitând website-ul evenimentului, nu pot ascunde faptul că m-a încercat o notă de tristeţe văzând cum o ţară europeană, alta decât România, are capacitatea şi deeterminarea să-şi transforme atât de profesionist evenimentele istorice în adevărate motive de sărbătoare naţională.

 

Da, mă refer la Republica Cehă, ţară a cărei foruri filatelice sunt gata de a spune lumii întregi prin intermediul filateliei că anul acesta aniversează un secol de la sfârşitul celui de-al II-lea Război mondial, un secol de la formarea Cehoslovaciei, un secol de la înfiinţarea Muzeului Poştal din Praga, un secol de la emiterea primei mărci poştale cehoslovace şi un sfert de secol de existenţă a Cehiei.

Un aspect care nu trebuie trecut cu vederea este popularizarea masivă a evenimentului în presa scrisă şi online din Cehia, dar şi la televiziune.

Nu pot avea pretenţia organizării în România unui eveniment mondial, nici măcar european, însă evenimente precum celebrarea unui secol de la Marea Unire, respectiv a 160 de ani de la emiterea primei mărci poştale româneşti, parcă sunt trecute mult prea uşor cu vederea de Federaţia Filatelică, Romfilatelia, precum şi numeroasele (dar totodată atât de puţin vizibilele) societăţi, asociaţii, cluburi, cercuri ş.a.m.d. (filatelice) din România.

Am avut ocazia de curând să deschid o discuţie şi să pronunţ cuvântul „filatelie”, fiind dezamăgit să constat că reacţia imediată a celor din jur a fost deschiderea unui dicţionar la litera „F” şi căutarea acelui cuvânt… Există însă şi o parte bună în toate astea: cuvântul „filatelie” încă se mai găseşte în dicţionare!

De aceea cred că poate că nu este prea târziu să se facă ceva pentru filatelia românească! 

Un nou ecou cu iz filatelic


A new echo with philatelic flavor

I’ve launched the 1st series of Q&As with personalities or simple stamp collectors more like a game, because I’ve considered this a way to interact between worldwide philatelists. Then followed the 2nd series, and from the autumn it will start the 3rd!

I told you two months ago that there was a 1st echo of this project. I’m glad to announce that the name of the ‘Blog de timbrofil’ is again present in the May 2018 issue of the American Philatelic Society (APS) magazine – ‘The American Philatelist’ – with referring to my interview with its editor Martin K. Miller.

Thanks Graham for the tip! 🙂

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Am lansat prima serie de interviuri filatelice cu personalităţi din lumea filateliei sau simplii colecţionari de mărci poştale în urmă cu 2 ani, mai mult dintr-o joacă, deoarece am considerat oportună această modalitate de interacţiune între filatelişti, indiferent de ţară.

Cei care au răspuns propunerii mele au fost următorii: Keijo Kortelainen (Finlanda), Max Peter (România), Michael Dodd (Filipine), Dragan Buškulić (Croaţia), Trevor Pateman (Regatul Unit), Eric Contesse (Franţa) şi Vincent Green (Regatul Unit). Cele 7 interviuri au fost tot atâtea ocazii de a afla cum pun alţii problema găsirii celor mai bune căi de a colecţiona mărci poştale, dar şi cum se configurează viitorul filateliei în viziunea lor, iar informaţiile au ajuns astfel la voi, cititorii blogului.

Am primit referinţe bune la această primă serie (2016-2017), şi a urmat, firesc, cea de-a 2-a serie (2017-2018). De data aceasta, au răspuns pozitiv apelului meu alţi 7 filatelişti: Graham Beck (Statele Unite), Ian Hunter (Statele Unite), Chris McFetridge (Canada), Ian Billings (Regatul Unit), Michael Adkins (Statele Unite), Kevin Blackston (Statele Unite) şi Martin K. Miller (Statele Unite). Opiniile legate de viitorul filateliei au continuat să apară, creionându-se chiar diverse căi de asigurare a acestuia.

Nu în ultimul rand, vă spuneam în urmă cu 2 luni că a apărut şi un prim ecou la acest demers pe care intenţionez să-l duc mai departe din toamnă, cu cel de-al 3-lea sezon. Sunt bucuros să vă anunţ că numele „Blogului de timbrofil” este din nou prezent în numărul din luna mai 2018 a revistei „The American Philatelist”, editată de American Philatelic Society (APS), cu referire la interviul luat editorului acesteia, domnul Martin K. Miller.

Mulţumesc Graham pentru pont! 🙂

Invitaţie la guest posting


Invitation to guest posting

Today just a short message. As I told you last year when going back home from a very important event for blogging – the Webstock 2017 conferences and awards – it’s very important to have an online presence for someone who wants their area of ​​interest to be known and understood by others. 

Collecting and studying postage stamps cannot be an exception to this rule, so I think you can take a huge step from weekly or monthly meetings in a philatelic circle to opening a blog or social page so your hobby can become the hobby of others, creative ideas can circulate and can be transmitted much easier to those who may have heard of philately only in their grandparents’ conversations.

I’m willing to provide you my blog for guest posting articles, if you haven’t yet decided to open a personal blog. I’m waiting for you in the bloggosphere, regardless of age! 

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Astăzi doar un scurt mesaj. Aşa cum vă spuneam anul trecut la întoarcerea acasă de la un eveniment foarte important pentru blogging – conferințele și premiile Webstock 2017 – este foarte importantă exprimarea în mediul online pentru cineva care doreşte ca aria sa de interes să fie cunoscută şi înţeleasă şi de alţii.

Colecţionarea şi studierea mărcilor poştale nu poate face excepţie de la această regulă, deci consider că se poate face un pas uriaş de la întâlnirile săptămânale sau lunare din cadrul unui cerc filatelic la deschiderea unui blog sau unei pagini de socializare, iar astfel hobby-ul vostru poate deveni şi hobby-ul altora, ideile creative pot circula şi se pot transmite mult mai uşor celor care poate că au auzit despre filatelie doar în discuţiile cu bunicii.

Eu sunt dispus să vă pun la dispoziție blogul pentru articole de genul „guest posting”, asta dacă încă nu v-ați hotărât încă să vă deschideți un blog personal. Vă aștept în bloggosferă, indiferent de vârstă!

Superlative din licitaţii


Superlatives in auctions

The true value of postage stamps can best be seen in auctions. I’ll talk more broadly about value in a mini-series of articles that I’ll soon post it on my blog, but now I just want to score a few quotation prices this year on the profile market where the stars are, once again, the postage stamps which are already writing history for who knows and appreciates them.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Adevărata valoare a mărcilor poştale se poate vedea cel mai bine în cadrul licitaţiilor. Despre valoare voi vorbi mai pe larg într-o mini-serie de articole pe care le voi posta în curând pe blog, însă acum vreau doar să punctez câteva preţuri de cotare de anul acesta pe piaţa de profil în care vedetele au fost, din nou, mărci poştale ajunse la vârste venerabile şi care scriu deja istorie pentru cine le cunoaşte şi le apreciază.

Un prim exemplu vine din partea casei Spink, care a cotat în ianuarie 2018 un exemplar rar al valorii de 2½d ultramarin, obliterat şi supratipărit „one penny”, din St. Christopher (1888), la valoarea de aproximativ 13.000$. Piesa în cauză a aparţinut celebrei colecţii Charlton Henry din anul 1961.

Mergând mai departe, întâlnim casa Cherrystone, care a cotat o eroare la o marcă poştală obliterată din anul 1928 la aproximativ 5.000$. Valoarea ei este dată în primul rand de faptul că există doar 16 astfel de exemplare în toată lumea, iar în al doilea rand datorită centrării perfecte a imaginii.

Unicul exemplar al celebrei mărci poştale „Blue Hawaiian Misionarry 2c” a fost vedetă zilele trecute în cadrul licitaţiei casei Siegel, marca aparţinând colecţiei lui Bill Gross fiind cotată la valoarea de 750.000$. Povestea ei este impresionantă, deoarece a aparţinut iniţial unui filatelist parizian care ar fi fost ucis de un altul ce îşi dorea foarte mult acest exemplar.

Ultimul exemplu este al unei mărci poştale din Cehoslovacia, cotată la valoarea de peste 379.000$. Este o marcă tipărită în culoarea verde şi având inscripţii în limba germană. Ludvik Pytlicek, deţinătorul ei, o cumpărase în 1996 cu suma de aproximativ 126.000$, acesta fiind singurul exemplar cunoscut. Numele noului proprietar nu este cunoscut, dar se bănuieşte că ar fi vorba chiar despre licitatorul german Christoph Gartner.

Lumea fără Stephen Hawking


The world without Stephen Hawking

This doesn’t necessarily represent a philatelic topic, but Stephen Hawking’s death cannot remain indifferent to me, just like that, not at all by chance, the great professor was born exactly on the 300th anniversary of the death of Galileo Galilei, he dedicated his entire life to scientific purposes, and the day he died was the day dedicated to the number π (pi).

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Acesta nu reprezintă neapărat un subiect pur filatelic, însă momentul trecerii în nefiinţă a lui Stephen Hawking nu-mi poate rămâne indiferentă, la fel cum, deloc întâmplător, marele profesor s-a născut exact în ziua în care se împlineau 300 de ani de la moartea lui Galileo Galilei, şi-a închinat întreaga viaţă scopurilor ştiinţifice, iar ziua în care a decedat este chiar ziua dedicată numărului π (pi).

Sunt puţine cazurile în care savantul a fost ilustrat în filatelie, un exemplu fiind cel din 2016, la împlinirea unui secol de relativitate generală, când Insula Man a lansat un set de 6 mărci poştale realizate cu ajutorul unei tehnici rare de imprimare a denumirii insulei şi a efigiei reginei Regatului Unit. Pe una dintre mărci apare chipul profesorului, asocierea acestuia cu Albert Einstein fiind mai mult decât grăitoare.

După mărcile care îi ilustrează pe cei doi savanţi, celelalte 4 reprezintă, în ordine, valurile gravitaţionale, radiaţia „Hawking”, faimoasa diagramă „pantaloni”, respectiv găurile negre, pentru studiul cărora a devenit atât de faimos. Stephen Hawking spunea despre emisiune că reprezintă „unele dintre ecuaţiile referitoare la ultimul secol, care au condus la descoperiri ştiinţifice semnificative şi care, la rândul lor, au avut un impact profund asupra lumii”.

Ecou cu iz filatelic


An echo with philatelic flavor

I find myself very close to the end of the 2nd season of Q&A on philatelic themes, and I’m very pleased to announce the 1st echo of this approach I find it useful in discovering philately through the others’ experience! In an ample article devoted to exploring philately through social media tools, dedicated to the American vlogger Graham Beck, it’s mentioned the interview Graham was kind enough to give me at the start of this season.

The article appeared in this month’s issue of the prestigious magazine ‘The American Philatelist’, published by the American Philatelic Society (APS). APS has created a personalized link to the English version of this interview, which can be accessed at www.aps.buzz/Beck.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Mă aflu foarte aproape de finalul celui de-al 2-lea sezon al serialului dedicat interviurilor din sfera colecţionării mărcilor poştale („Q&A pe teme filatelice”) şi am plăcerea să vă anunţ că a apărut şi primul ecou la acest demers pe care-l consider util în descoperirea filateliei prin intermediul experienţei altora! În cadrul unui amplu articol dedicat explorării filateliei prin mijloace social media, dedicat vloggerului american Graham Beck, este menţionat interviul pe care acesta a avut amabilitatea să mi-l acorde chiar în debutul acestui sezon.

Articolul a apărut în numărul de luna aceasta al prestigioasei reviste „The American Philatelist”, editată de American Philatelic Society (APS). APS a creat un link personalizat către varianta în limba engleză a interviului amintit, care poate fi accesat la adresa www.aps.buzz/Beck.

Două lumi unite de aceeaşi pasiune


Two worlds united by the same passion

The year 2018 brings a novelty in the world of philately, that the John Lennon’s widow, Yoko Ono (born 1933), artist, singer and peace activist, created her first images for 2 postage stamps in Denmark. These stamps contain the words ‘Dream’ and ‘Smile’, and also the phrases ‘I Love You’ and ‘We’ll Meet Again’, the message of the artist being the energy and power of the moon, sun, love and infinite universe.

Over time, perhaps the worlds of John Lennon and Yoko Ono will reunite, they will form a whole again, and the philately will be proud to have contributed to it by finding a common point of the two artists.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


John Lennon (1940-1980), legendarul membru al trupei The Beatles, este cunoscut în lumea filateliei ca fiind un pasionat colecţionar de mărci poştale, îndeosebi de cele americane şi neozeelandeze, dar şi de cele britanice. Pasiunea sa pentru filatelie i-a fost insuflată de vărul său, Stanley Parker, cel ce i-a dăruit primul album filatelic, devenit ulterior celebru pentru „adăugarea” de barbă şi mustaţă unei mărci lansate la aniversarea unui secol de la emiterea primei mărci poştale din lume, în imaginea căreia se află profilele Reginei Victoria şi Regelui George al VI-lea ai Regatului Unit.

Lennon a continuat să colecţioneze mărci poştale mai mulţi ani după primirea acelui album. Mai ales după moartea sa tragică din anul 1980, el a constituit subiectul multor emisiuni filatelice lansate la nivel mondial, cea mai recentă urmând să apară chiar anul acesta în Statele Unite, într-o serie dedicată legendelor muzicii, alături de Jimi Hendrix, Janis Joplin, Johhny Cash, Elvis Presley, Ray Charles şi Lydia Mendoza.

Anul 2018 mai aduce o noutate legată de lumea filateliei, aceea că văduva lui John Lennon, Yoko Ono (născută în 1933), artistă, cântăreaţă şi activistă pentru pace, a creat primele ei imagini pentru două mărci poştale din Danemarca. Pe acestea predomină cuvintele „Dream” („Visează”, text scris peste imaginea unei luni galbene) şi „Smile” („Zâmbeşte”, text scris peste imaginea unui soare portocaliu) şi fac parte dintr-o coliţă dantelată lansată pe piaţă în 2 ianuarie. Pe dundalul celor două mărci şi pe marginile coliţei sunt repetate frazele „I Love You” („Te iubesc”) şi „We’ll Meet Again” („Ne vom reîntâlni”).

Pe website-ul artistei au fost incluse 10 întrebări şi răspunsuri legate de această emisiune filatelică, una dintre acestea fiind: de ce a dorit să deseneze mărci poştale? Răspunsul a fost: „deoarece am fost întotdeauna interesată de mărcile poştale şi cum arată acestea, şi mai ales a cui faţă se află în imaginea lor; de obicei, este vorba despre cineva foarte faimos”.

Yoko Ono a fost de asemenea întrebată de ce sunt importante mărcile poştale în lumea ei? A motivat prin faptul că „aproape zilnic, comunic foarte mult, deci sunt aproape de ele”. Despre mesajele transmise prin cuvintele de pe mărcile poştale şi de pe marginile coliţei, Yoko Ono a spus că „mesajul pe care vreau să-l dau cuvintelor este energia şi puterea”, iar în ceea ce priveşte cele două fraze, artista a declarat că expresiile se referă la faptul că atunci când se gândeşte la o anumită persoană, se gândeşte la faptul că „ne întâlnim în aer”.

În timp, poate că lumea lui John Lennon şi cea a lui Yoko Ono se vor reîntâlni, vor forma din nou un întreg, iar filatelia se va putea mândri cu faptul că a contribuit la aceasta prin găsirea unui punct comun al existenţei celor doi. Până atunci, să ne bucurăm de imaginile cu cele două mărci poştale, de mesajele transmise de acestea, ascultând vocea lui John Lennon în melodii rămase nemuritoare, precum „Imagine” sau „Stand By Me”.

Click-ul numărul 20.000


20K clicks!

My blog has just received its 20,000 click! 🙂 Thanks to all those who are following, appreciating and commenting my posts, which always make me take a new step forward in explaining why I consider that philately is such a beautiful hobby!

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Vreau să vă anunţ că sunt onorat de vizita cu numărul 20.000 pe blogul meu! 🙂 Mulţumesc mult celor care-mi urmăresc, apreciază şi comentează postările, cei care mă determină să fac de fiecare dată un nou pas înainte în expunerea motivelor pentru care consider că filatelia este un hobby aşa de frumos! Blogul de timbrofil se află astăzi într-o companie selectă de multe alte bloguri realizate atât de iscusit de pasionaţi de aria colecţionării şi studiului mărcilor poştale.

Dilema începutului de an


The dilemma of this year’s beginning

I’d like to say that the ones presented in this post represent the dilemma of a collector of Romanian postal stamps in chronological order from the 19th century, but who gave up the accumulation of pieces issued after 2010, for various reasons.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Vreau să precizez că cele prezentate în această postare reprezintă dilema unui colecţionar de mărci poştale româneşti în ordine cronologică încă din secolul al XIX-lea, dar care a renunţat să mai acumuleze piese emise după anul 2010, din diverse raţiuni: preţuri ridicate pentru „tsunami”-uri anuale de emisiuni filatelice, coroborate cu paradoxul de a fi puse în vânzare în doar câteva oraşe mai mari din România (magazinul online al Romfilatelia este activ doar de anul trecut).     

Dilema este reprezentată de abordarea pe care o va avea Romfilatelia referitor la politica editorială pentru acest an – va continua în trendul ultimilor ani, prin care a cauzat diminuarea atractivităţii pentru mărcile poştale româneşti, sau va începe să demonstreze respect faţă de cei cărora le sunt adresate?

Accesând website-ul Romfilatelia (instituţia care de 14 ani emite mărcile şi efectele poştale româneşti), am dat peste planurile pentru primul trimestru al anului 2018, iar dilema mea deja a început să primească un prim răspuns: sunt planificate nu mai puţin de 13 emisiuni filatelice!    

Mergând mai departe, am analizat prima serie filatelică a anului 2018, care reprezintă o emisiune comună România-Slovacia dedicată celor 25 de ani de relaţii diplomatice bilaterale. Fiecare dintre cele două ţări a pus în circulaţie câte o marcă poştală (având exact aceeaşi imagine) care ilustrează mausoleul placat cu marmură albă din cadrul Cimitirului militar românesc de la Zvolen, Republica Slovacă, dedicat soldaţilor români căzuţi la datorie pe teritoriul slovac în cel de-al II-lea Război mondial.

Dilema mea aproape s-a risipit atunci când am comparat caracteristicile tehnice ale celor două mărci poştale cu aceeaşi temă, dar emise de două ţări diferite! Vă invit să trageţi singuri concluziile, analizând tabelul de mai jos:

Ţara

România

Slovacia

Număr de valori

1

1

Dimensiuni

48 x 33 mm

44,1 x 26,5 mm

Paginare

Coală de 32 şi minicoală de 5+1 vinietă

Coală de 8

Tiraj

18.915 mărci

240.000 mărci

Sistem de tipărire

Offset

Offset

Valoare nominală

8 Lei

1,30€ (aprox. 6 Lei)

P.S.: menţionez că dilema mea s-a risipit, iar planurile de viitor în ceea ce priveşte colecţia de mărci poştale româneşti rămân în continuare limitate la anul 2010… 😦

Google translate

Cifrele blogului

  • 24,845 pageviews
Reclame
%d blogeri au apreciat asta: