Arhivă

Francaturi mecanice

Această etichetă este asociată cu 4 articole

Calendar din mărci poştale


A calendar from postage stamps

I don’t want to miss the opportunity to introduce you a philatelic project that debuted in January 2017, and it’s now at the last chapter. The project belongs to a genuine philately fan – Jim Jackson – and consists of compiling a calendar containing 366 days of the year (in the idea that the year is a leap year) with as many postage stamps that have stamped each calendar day in part, as well as the cities from which they were shipped.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Nu vreau să ratez ocazia să vă prezint un proiect filatelic care a debutat în ianuarie 2017 şi căruia acum îi este scris ultimul capitol. Proiectul aparţine unui veritabil pasionat de filatelie – Jim Jackson – şi constă în alcătuirea unui calendar conţinând 366 de zile ale anului (în ideea în care anul respectiv este an bisect) cu tot atâtea mărci poştale care au aplicate pe ele ştampile din fiecare zi calendaristică în parte, precum şi oraşele din care acestea au fost expediate.

Este, dacă vreţi, un fel de călătorie simbolică a unui Moş Crăciun pasionat de filatelie, care călătoreşte prin toată lumea, în fiecare zi într-un alt oraș! 🙂

Ceea ce mi s-a părut incitant la tot acest joc propus de Jim şi de prietenul său într-ale filateliei, Dan Kimble, a fost că oricare dintre cei care citeau articolele puteau veni cu propriile completări asupra oraşelor în care o anumită ştampilă a fost aplicată, iar eu am fost unul dintre aceştia, luând totul ca o joacă, dar şi ca o modalitate să aflu lucruri noi din domeniul geografiei.

Important de amintit este că ideea unui asemenea proiect a pornit de la numărul impresionant de mărci poştale datate pe care Dan Kimble le-a moştenit de la tatăl său, proeminentul editor şi autor Ralph A. Kimble, căruia i-a fost decernat Luff Award în anul 1944, pentru serviciile aduse Societăţii Filatelice Americane.

Puteţi vedea cele 12 episoade ale serialului filatelic denumit sugestiv „Kimble’s Postmark Calendar” aici: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Lectură plăcută!

Reclame

Francaturile mecanice


The mechanical frankings

In a work of the American Society of mechanical franking collectors is also presented Romania, a country that is allocated a very generous space. The classification is performed in 8 main categories, according to the texts on postage stamps: A, B, C, D, E, F, G, and PO.

There are two periods that are known for organize collections of franking machines, namely the experimental period (between 1897 and 1920), and the official period (1920 until now).

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Într-o lucrare a Societăţii americane a colecţionarilor de francaturi mecanice este prezentată şi România, ţară căreia îi este alocat un spaţiu generos.

Pentru România, clasificarea este realizată în 8 categorii principale, în funcţie de înscrisurile de pe mărcile poştale, astfel: categoria A (pentru perioada 1929-1947, ROMANIA/POSTA la partea superioară şi LEI la partea inferioară), categoria B (pentru perioada 1948-1965, REPUBLICA POPULARA ROMANA la partea superioară şi POSTA, LEI POSTA, POSTA LEI la partea inferioară), categoria C (pentru perioada 1948-1965, R.P.R./POSTA la partea superioara şi LEI la partea inferioară), categoria D (pentru perioada 1948-1965, R.P.ROMINA la partea superioara şi LEI/POSTA la partea inferioară), categoria E (include mărci provizorii fără inscripţionarea ţării, cu POSTA LEI la partea inferioară), categoria F (din 1948 până în prezent, POSTA ROMANA la partea superioară şi LEI la partea inferioară), categoria G (R.S. ROMINA la partea superioară şi LEI/POSTA la partea inferioară), categoria PO (include mărci speciale produse exclusiv de maşini ale oficiilor poştale, ROMANIA/POSTA, REPUBLICA/POPULARA ROMANA la partea superioară şi LEI/POSTA, LEI POSTA LEI la partea inferioară). Categoriile B, F şi PO prezintă subcategorii.

Aş mai avea de adăugat faptul că sunt cunoscute două perioade de organizare a colecţiilor de francaturi mecanice, anume perioada experimentală (între anii 1897 şi 1920), respectiv perioada oficială (din 1920 şi până în prezent).

Cenzurate în anii ’40


Censored in the 1940s

I chose for this article a theme that enters in the study area of those who love the postal campaign history, postal censorship on the 1940s. The Military Censorship Bureau controlled the press, and internal and external correspondence.

The county offices used the large, rectangular postmarks with the text ‘Censored/Military Censorship/of the County…’ on three rows, and the city offices used the round double postmarks with the text ‘Military Censorship Bureau…’.

I’ll detail with two postcards, censored by the census office in Alba Iulia.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Am ales pentru acest articol o temă care intră în aria de studiu a celor care îndrăgesc istoria poştală de campanie, anume cenzura poştală pe circulaţiile anilor ’40.

Regulile erau stricte, biroul de cenzură militară controlând presa şi corespondenţa internă şi externă. Birourile judeţene utilizau ştampile mari, dreptunghiulare, cu textul „Cenzurat/Cenzură militară/a judeţului…” pe trei rânduri, iar cele orăşeneşti ştampile rotunde, cu cerc dublu şi textul „Biroul de cenzură militară…”.

Detaliez cu două cărţi poştale, cenzurate de biroul de cenzură din Alba Iulia. Prima a fost expediată pe 19 martie 1942, având ca destinaţie Aradul. Ştampila este de culoare roşie, cu formă dreptunghilară, având textul „Cenzurat/Alba-Iulia 15” pe două rânduri. Cartea poştală este francată cu tariful de 6,50 lei (o marcă pretipărită de 4 lei şi două mărci din emisiunea „Monumente istorice – mânăstiri şi cetăţi”, de 0,50 lei şi 2 lei).

A doua a fost expediată pe 23 ianuarie 1944, ajungând după două zile la Ploieşti. Ştampila cenzurii este de culoare violet, cu formă dreptunghilară, având textul „1. Cenzurat Alba-Iulia 1.” pe un rând. Cartea poştală este francată cu tariful de 13 lei (o marcă pretipărită de 9,50 lei şi o marcă de 3,50 lei din emisiunea „Mihai – uzuale, filigran MM”).

Termeni filatelici: francatură


Philatelic terms: franking

Franking means a set of adhesive postage stamps or postmarks applied mechanically by means of a mail-order franking machine to pay the cost of transporting it by post, from the sender to the receiver, according to the postal tariff.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Despre francatură („Franking” în limba engleză, „Affranchissement” în limba franceză şi „Frankatur” în limba germană) se poate spune că reprezintă un ansamblu de mărci poştale adezive sau ştampile aplicate mecanic cu ajutorul maşinii de francat pe corespondenţă, pentru achitarea costului transportului acesteia prin intermediul poştei, de la expeditor la destinatar, potrivit tarifului poştal în vigoare.

Tipul de francatură mecanică presupune o francatură realizată cu ajutorul maşinii de francat, care imprimă cu tuş (de cele mai multe ori de culoare roşie) un material prin mijloace manuale, chimice, electrice, electronice, fotomecanice, în scopul obţinerii suprafeţei unui clişeu de tipar.

Termenul a căpătat şi alte explicaţii adiacente, fiind frecvent utilizat în lumea colecţionarilor de filatelie. Astfel, există termenul de francatură filatelică, care presupune o francatură compusă dintr-un grup de mărci poştale jubiliare, comemorative sau de binefacere, din aceeaşi emisiune sau din emisiuni diferite, aplicate cu răbdare şi mult simţ estetic pe un plic, în scopul colecţionării sau efectării unui schimb filatelic. 

De asemenea, termenul de francatură obişnuită reprezintă un ansamblu de mărci poştale aplicate pe o corespondenţă conform tarifului, obliterate pe margine astfel încât desenul şi inscripţiile mărcilor poştale să fie vizibile. Aceasta indică plata cu anticipaţie a taxei pentru transportul unui colet.

Google translate

Cifrele blogului

  • 24,826 pageviews
Reclame
%d blogeri au apreciat asta: