Arhivă

Franţa

Această etichetă este asociată cu 5 articole

Istoria filateliei franceze


The history of the French philately

A sequel of the project of Le Musée de La Poste, ADPhile and TV5 Monde: ‘Histoires de timbres’, about the important moments of French history seen through postage stamps.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


La începuturile acestui blog, vă vorbeam în cadrul articolului „2 minute de filatelie” despre mini-seria TV produsă în anul 2013 de Le Musée de La Poste şi ADPhile şi difuzată în anul 2014 de TV5 Monde, intitulată „Histoires de timbres”.

Primul sezon al acestei mini-serii, cu 46 de episoade a câte aproximativ 2 minute, s-a vrut a fi o emisiune deopotrivă ludică şi istorică, care propune călătorii filatelice alături de personaje celebre, evenimente, invenţii, opere de artă, obiective culturale şi turistice, toate reliefând istoria Franţei.

În anul 2016, seria a 2-a a mini-seriei este oferită iubitorilor de filatelie şi pasionaţilor de istorie franceză, până acum fiind realizate şi difuzate 24 de episoade, cu teme din cele mai variate (centenarul telefonului, avionul Concorde, Le coq de Decaris, COP 21, bătălia de la Verdun, La semeuse, René Descartes, Palatul papilor, centenarul fotografiei şi multe altele).

Totul este creat pe ideea că mărcile poştale prezintă o importanţă patrimonială, civică şi politică, deci eminamente educativă, iar exemplarele care fac obiectul mini-seriei reprezintă o veritabilă vitrină a bogăţiei teritoriului francez şi a patrimoniului naţional al acestei frumoase ţări.

La fel ca în cazul sezonului precedent, sezonul 2 este scris şi realizat de Christophe Gaillard, iar episoadele acestuia pot fi accesate online aici. De asemenea, noutăţi despre mini-serie puteţi afla de pe conturile de Twitter şi Facebook ale emisiunii.

 
Reclame

Emisiunile Marianne


Marianne issues

The most commonly philatelic theme when it comes to French postage stamps is ‘Marianne’. It represents the allegorical figure of French Republic, as a woman wearing a Phrygian cap, and embodies the republican values contained in the motto: ‘Liberty, Equality, Fraternity’.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Tema filatelică întâlnită cel mai frecvent când vine vorba despre mărcile poştale franceze este „La Marianne”. Reprezintă figura alegorică a Republicii Franceze, sub forma unei femei care poartă o bonetă frigiană şi întruchipează valorile republicane conţinute în deviza „Liberté, Égalité, Fraternité”.

Primele reprezentări ale acesteia apar în timpul Revoluţiei Franceze, iar în filatelie, după eliberarea Franţei la finalul celui de-al II-lea Război Mondial, apar foarte multe serii de mărci poştale de uz curent cu alegorii feminine care amintesc de Marianne.

Voi face o trecere în revistă a seriilor filatelice apărute până în prezent, pentru o mai bună orientare în timp a celor care doresc să construiască o astfel de mini-colecţie tematică (printre care mărturisesc că mă număr şi eu): 1944 – Marianne d’Alger, 1944 – Marianne de Dulac, 1945 – Marianne de Gandon, 1955 – Marianne de Muller, 1959 – Marianne à la Nef, 1960 – Marianne de Decaris, 1961 – Marianne de Cocteau, 1967 – Marianne de Cheffer, 1971 – Marianne de Bequet, 1977 – Sabine de Gandon, 1982 – Liberté de Gandon, 1989 – Marianne de Briat, 1997 – Marianne de 14 Juillet, 2005 – Marianne de Français, 2008 – Marianne et l’Europe, 2013 – Marianne et la Jeunesse, 2015 – Marianne de Ciappa et Kawena.

Mărci poştale în sărbătoare


Postage stamps in celebration

The article below is about ‘La Fête du Timbre’, a yearly philatelic event in France, celebrating postage stamps and stamp collecting. Just like last year and in the next two years from now on, the theme of the philatelic issues is ‘dance’.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


În acest weekend, marca poştală este sărbătorită cu mult fast în Franţa, prin evenimentul anual denumit „La Fête du Timbre”. La fel ca anul trecut şi ca în următorii doi ani de acum înainte, tema emisiunilor filatelice aniversare este dansul.

Pentru anul 2015, a fost emisă o marcă poştală cu valoarea nominală de 0,68€ şi o coliţă dantelată de 1,15€. Marca poştală are ca subiect tangoul, dans argentinian apărut la finele secolului al XIX-lea. În prezentarea făcută se arată că „marca poştală degajă un sentiment de nostalgie, de durere, de pasiune, de seducţie şi de senzualitate”, piesa în cauză fiind imprimată astfel încât să accentueze senzaţia de ritm.

Coliţa dantelată prezintă baletul „Les Nuits”, pus în scenă în anul 2013 de Angelin Preljoçaj, dansator şi coregraf francez de dans contemporan, directorul artistic al baletului. De asemenea, în prezentarea acestui produs filatelic, se apreciază că dansul „se poate traduce prin patru cuvinte: libertate, noutate, creaţie şi căutare”.

În esenţă, evenimentul „La Fête du Timbre” este unul de amploare, în fiecare oraş participant la acţiune organizându-se expoziţii şi întâlniri animate de asociaţiile filatelice locale, ateliere de creaţie, birouri poştale temporare, sesiuni de obliterări speciale, concursuri şi multe altele, toate menite popularizării unui fenomen devenit cultură în Franţa.

Soluţiile lui Taraskoff


TaraskoffThe Taraskoff’s solutions

Marc Taraskoff, French engraver, highly regarded for its creations, died recently, but has left to the philatelic world many works of art, including the first postage stamps designed by himself, dating from 1996. He created both for France and for the French Southern and Antarctic Territories.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


SerieMarc Taraskoff, artist gravor francez, foarte apreciat pentru creaţiile sale, a decedat de curând, însă a lăsat lumii filatelice franceze şi mondiale adevărate opere de artă, printre care se numără şi primele mărci poştale desenate de el însuşi, cu eroii francezi ai romanului poliţist într-o serie de şase mărci datând din anul 1996. El a creat atât pentru Franţa, cât şi pentru teritoriile franceze australe şi antarctice.

Într-unul dintre ultimele sale interviuri, Marc Taraskoff a fost consultat pe tema viitorului mărcilor poştale şi al filateliei. Spunea că în ultimii 10 ani, direcţiile artistice după care s-au realizat mărci poştale n-au mai existat, pentru corectarea acestui fapt o primă soluţie fiind adaptarea la realitate, marca poştală trebuind să găsească noi perspective, noi modalităţi de expresie, în scopul adaptării, modernizării, dinamizării ei continue.

El aprecia că marca nu mai reuşeşte să înnobileze scrisoarea pe care aceasta circulă, ci respectă doar funcţia obligatorie de francare, nimic mai mult. „Trebuie ca marca poştală să circule”, spunea Taraskoff, „să revină la noţiunea de prestigiu, de operă de artă” şi nu să rămână la noţiunea de obiect. De asemenea, Taraskoff spunea că „recunoaştem un Peugeot, de ce n-am putea recunoaşte şi o marcă poştală franceză?”.

În ceea ce priveşte tipurile de colecţionari, Taraskoff îi împarte în 2 categorii: colecţionarii de artă (care au câteva rarităţi în colecţiile lor), respectiv acumulatorii de „croûtes” (obiecte de artă neizbutite, de prisos). Însă ambele tipuri de colecţionari trebuie mulţumiţi! De aceea filatelia trebuie să reacţioneze, să pună în valoare evenimente şi personalităţi, însă evitând populismul ieftin şi kitch-ul.

O altă soluţie în acest sens ar fi provocarea. Taraskoff spunea că filatelia trebuie „să deruteze, să surprindă” şi că trebuie avute în vedere toate noutăţile estetice şi tehnice, tocmai pentru a mulţumi cât mai mulţi colecţionari. Sunt soluţii valoroase pe care le-a lăsat moştenire întregii lumi filatelice, de care sunt sigur că se va ţine cont pe viitor.

2 minute de filatelie


2 minutes of philately

The day of August 30th, 1848 seems to be the date of the decree that established the postage stamp in France. It was entrusted to the general coinage engraver Jacques-Jean Barre, who proposed a representation of the Republic under the appearance of the Latin god of harvest and fertility, Cérès.

Throughout 2014, Le Musée de La Poste and ADPhile celebrated the 160th anniversary of the first French postage stamp (Cérès), through a mini-series broadcast by TV5 Monde. The series is called ‘Histoires de timbres’, and the duration of each episode is about 2 minutes.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


1Ziua de 30 august 1848 pare a fi data decretului care a instaurat marca poştală în Franţa. Realizarea acesteia a fost încredinţată gravorului general de monede Jacques-Jean Barre, cel care a propus o reprezentare a Republicii sub înfăţişarea zeiţei latine a recoltei şi a fertilităţii, Cérès.

Pe parcursul întregului an 2014, Le Musée de La Poste şi ADPhile au aniversat 160 de ani de la apariţia primei mărci poştale franceze (Cérès), printr-o mini-serie difuzată de canalul de televiziune TV5 Monde. Seria este denumită „Histoires de timbres”, iar durata fiecărui episod este de aproximativ 2 minute.

Deopotrivă ludică şi istorică, emisiunea ne propune călătorii filatelice, alături de personaje celebre, prin evenimente, invenţii, opere de artă, obiective culturale şi turistice şi multe altele.

Pentru a relata cât mai fidel povestea mărcilor poştale, la baza realizării episoadelor acestei serii au stat documente de arhivă, precum: documente furnizate de Gaumont şi INA, documente din arhivele Muzeului Poştei privind filatelia, dar şi eseuri, machete, proiecte refuzate şi altele, precum şi obiecte de artă din patrimonial francez, al RMN Grand Palais şi al Bibliotecii Naţionale a Franţei (tablouri, gravuri etc.).

Seria a fost scrisă şi realizată de Christophe Gaillard, iar episoadele ei pot fi accesate online la adresa ladressemuseedelaposte.fr/Histoires-de-timbres.

Google translate

Cifrele blogului

  • 24,845 pageviews
Reclame
%d blogeri au apreciat asta: