Arhivă

Romfilatelia

Această etichetă este asociată cu 17 articole

Poduri din România


Bridges from Romania

Romania joined again the PostEurop project ‘Europa Stamps’ this year, within the theme ‘Bridges’. The series contains 2 postage stamps signed by Victor Telibaşa, in their images being 2 of the most beautiful and known Romanian bridges – the Bridge of Lies in Sibiu, and the Anghel Saligny Bridge in Cernavodă.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


România a răspuns „prezent” şi în acest an apelului lansat pentru proiectul „Europa Stamps” al PostEurop, prin lansarea de către Romfilatelia a emisiunii filatelice cu tema „poduri”. Seria conține (tradiţional deja) două mărci poștale, sub semnătura lui Victor Telibaşa, în imaginile cărora se află două dintre cele mai frumoase şi cunoscute poduri din România.

Podul Minciunilor din Sibiu, ilustrat pe marca poștală cu valoarea nominală de 3,50 lei, este un veritabil simbol al oraşului, fiind totodată primul pod realizat din fontă turnată din România (1859) şi cel de-al 2-lea de acest fel din Europa. A fost executat la fabrica lui Friedrichs Hütte, cu balustrade metalice împodobite cu decoraţiuni prin traforare, formate din 8 panouri cu cercuri cu decor radial, gotic, la unul dintre capete fiind decorată stema Sibiului, iar la celălalt anul construirii podului şi numele constructorului.

Pe marca poştală cu valoarea nominală de 16 lei apare Podul „Anghel Saligny” de la Cernavodă, judeţul Constanţa. Podul a fost construit la 30 de metri deasupra fluviului Dunărea, fiind denumit iniţial Podul „Regele Carol I”, deoarece a fost inaugurat în prezenţa suveranului la data de 14 septembrie 1895. În cadrul ceremoniei, Carol I a pus ultimul nit al podului. Un fapt inedit este acela că Anghel Saligny, al cărui nume nici măcar nu a fost rostit atunci, a stat pe toată durata evenimentului sub pod pe o şalupă, alături de muncitorii cu care lucrase la realizarea măreţei opere, tocmai pentru a-i demonstra rezistența, riscându-şi totodată viaţa.

Emisiunea este completată de Romfilatelia cu un plic „prima zi”, dar şi de un produs filatelic special cu medalie, produs ce înfăţişează pe avers portretul inginerului Anghel Salighy, iar pe revers construcţia din piatră a intrării pe Podul de la Cernavodă, flancată de grupul statuar din bronz format din doi dorobanţi, simbol al eroilor căzuţi în Războiul de Independenţă.

Reclame

Miniaturi cu simboluri creştine


Miniatures with Christian symbols

In the historical context of the centennial of the Great Union in 1918, on the occasion of the celebration of the Holy Easter by Orthodox Christians, Romfilatelia launched a series commemorating the crucial moments of the life of Jesus Christ – the Entrance to Jerusalem, the Crucifixion, and the Resurrection.

For illustration of the postage stamps, the Cathedral of the Coronation from Alba Iulia was chosen. The stamps present icons from the patrimony of the Cathedral, whose foundation stone was laid on March 28th, 1921, the very next Easter day that year.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


În contextul istoric al centenarului Marii Uniri de la 1918, cu ocazia sărbătoririi Sfintelor Paşti de către creştinii ortodocşi, Romfilatelia a lansat emisiunea care comemorează momente cruciale din viaţa lui Iisus Hristos – Intrarea în Ierusalim, Răstignirea şi Învierea.

Pentru ilustrarea mărcilor poştale, a fost aleasă Catedrala Încoronării din Alba Iulia, cu hramul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril. Mai precis, cele două mărci poştale cu valoarea nominală de 1,30 lei prezintă icoane din patrimoniul Catedralei de la Alba Iulia, a cărei piatră de temelie a fost pusă în data de 28 martie 1921, chiar a doua zi de Paşti.

Coliţa dantelată a emisiunii filatelice are valoarea de 12 lei şi reproduce icoana Răstignirea Domnului, aflată pe iconostasul Catedralei. Produsele filatelice special lansate pe piaţă cu această ocazie sunt albumul filatelic (emis în 421 exemplare), respectiv un timbru de argint. Machetator al mărcilor poştale este Mihail Vămăşescu.

Sărbători fericite!

Dilema începutului de an


The dilemma of this year’s beginning

I’d like to say that the ones presented in this post represent the dilemma of a collector of Romanian postal stamps in chronological order from the 19th century, but who gave up the accumulation of pieces issued after 2010, for various reasons.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Vreau să precizez că cele prezentate în această postare reprezintă dilema unui colecţionar de mărci poştale româneşti în ordine cronologică încă din secolul al XIX-lea, dar care a renunţat să mai acumuleze piese emise după anul 2010, din diverse raţiuni: preţuri ridicate pentru „tsunami”-uri anuale de emisiuni filatelice, coroborate cu paradoxul de a fi puse în vânzare în doar câteva oraşe mai mari din România (magazinul online al Romfilatelia este activ doar de anul trecut).     

Dilema este reprezentată de abordarea pe care o va avea Romfilatelia referitor la politica editorială pentru acest an – va continua în trendul ultimilor ani, prin care a cauzat diminuarea atractivităţii pentru mărcile poştale româneşti, sau va începe să demonstreze respect faţă de cei cărora le sunt adresate?

Accesând website-ul Romfilatelia (instituţia care de 14 ani emite mărcile şi efectele poştale româneşti), am dat peste planurile pentru primul trimestru al anului 2018, iar dilema mea deja a început să primească un prim răspuns: sunt planificate nu mai puţin de 13 emisiuni filatelice!    

Mergând mai departe, am analizat prima serie filatelică a anului 2018, care reprezintă o emisiune comună România-Slovacia dedicată celor 25 de ani de relaţii diplomatice bilaterale. Fiecare dintre cele două ţări a pus în circulaţie câte o marcă poştală (având exact aceeaşi imagine) care ilustrează mausoleul placat cu marmură albă din cadrul Cimitirului militar românesc de la Zvolen, Republica Slovacă, dedicat soldaţilor români căzuţi la datorie pe teritoriul slovac în cel de-al II-lea Război mondial.

Dilema mea aproape s-a risipit atunci când am comparat caracteristicile tehnice ale celor două mărci poştale cu aceeaşi temă, dar emise de două ţări diferite! Vă invit să trageţi singuri concluziile, analizând tabelul de mai jos:

Ţara

România

Slovacia

Număr de valori

1

1

Dimensiuni

48 x 33 mm

44,1 x 26,5 mm

Paginare

Coală de 32 şi minicoală de 5+1 vinietă

Coală de 8

Tiraj

18.915 mărci

240.000 mărci

Sistem de tipărire

Offset

Offset

Valoare nominală

8 Lei

1,30€ (aprox. 6 Lei)

P.S.: menţionez că dilema mea s-a risipit, iar planurile de viitor în ceea ce priveşte colecţia de mărci poştale româneşti rămân în continuare limitate la anul 2010… 😦

Povestea Crăciunului actual


The Present Christmas’ story

Imaging ourselves living among the characters of Charles Dickens’ well-known novella ‘A Christmas Carol’, I invite you on a journey into the universe of the philatelic theme of Christmas, aiming to be aware that philately has both a past, a present and, of course, a future, but all of these only if we are all aware that the hobby that unites us needs a little bit of attention, and sometimes simple gestures that can easily turn into extraordinary facts.

Merry Christmas everyone! In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Dacă în prima parte a acestei „poveşti filatelice de Crăciun” vorbeam despre trecut, acum vreau să vă expun prezentul, aducând în discuţie emisiuni recent lansate în circuitul filatelic.

În prima parte vă voi prezenta emisiunea anuală dedicată Crăciunului de Romfilatelia, formată din 2 mărci poştale, ambele cu valoarea nominală de 1,30 lei. Pe ele sunt ilustrate icoane din colecția Bisericii „Sfântul Elefterie Nou”, situată într-o zonă centrală din Bucureşti, având o arhitectură deosebită și pictura recent restaurată.

Cele 2 icoane reprezentate în imagini – Nașterea Domnului şi Maica Domnului cu Pruncul – reprezintă pentru toţi creştinii un model de smerenie, de dăruire și de ascultare față de Dumnezeu, de aceea foarte multă lume merge acolo şi se închină la ele.

Emisiunea filatelică a fost lansată pe data de 21 noiembrie 2017, în coală de 28 de mărci, minicoală de 9 mărci, bloc de 2 mărci dantelate şi bloc de 2 mărci nedantelate. Machetator este Mihail Vămăşescu, cunoscut şi pentru multe alte mărci poştale emise de Romfilatelia.

Aşa cum era de aşteptat, foarte multe administraţii poştale din întreaga lume a adăugat anul acesta piese noi temei filatelice a Crăciunului, în imaginile de mai jos fiind doar câteva dintre acestea, emise de Australia, Noua Zeelandă, Canada şi Statele Unite, însă acordaţi-vă câteva minute şi admiraţi online şi mărci ale unor state mai mici, precum Åland, Cipru sau Islanda.

In memoriam, Regele Mihai I


In memoriam, King Mihai I

On this sad day, Romania separates itself from its last King! It’s a sad, painful day, full of emotion… Romfilatelia mourns the King, and pays its respects by launching a postage stamp witch illustrates his portrait and monogram.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Astăzi, România şi românii de pretutindeni se despart de ultimul lor Rege! Este o zi tristă, apăsătoare, încărcată de multă emoţie…

Vreau doar să amintesc faptul că Romfilatelia marchează onorabil acest moment istoric prin introducerea în circulaţie a unei mărci poştale care ilustrează portretul şi monograma Regelui. Marca este prezentă atât în cadrul unor coli filatelice cu viniete, cât şi într-un album realizat într-un tiraj limitat de 517 exemplare, numerotate de la 001 la 517.

Castele din Transilvania


Proiectul „Postcrossing”


The ‘Postcrossing’ project

This project belongs to Paulo Magalhães, a Portuguese student who in 2005 developed a website that offered a free platform for people who wanted to exchange postcards. The slogan of the project is: ‘send a postcard and receive one back from a random person, somewhere in the world’. Currently, the number exceeds 660,000 registered members on the website from approximately 200 countries.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Programul editorial din luna februarie al Romfilatelia a cuprins o emisiune filatelică cu tema „Postcrossing”, constând într-o marcă poştală cu valoarea nominală de 4 Lei.

Proiectul „Postcrossing” aparţine lui Paulo Magalhães, un student portughez care în anul 2005 a dezvoltat un website ce oferea o platformă gratuită pentru persoanele care doreau să facă schimburi de cărţi poştale.

Sloganul proiectului este: „trimite o carte poştală şi vei primi înapoi o carte poştală de la o persoană oarecare, de undeva din lume!”. În prezent, numărul membrilor înregistraţi pe website depăşeşte 660.000, din aproximativ 200 de ţări.

Scopul proiectului este de a permite oamenilor să primească (aproape gratis) cărţi poştale din orice colţ al lumii. De ce aproape gratis? Deoarece ideea de bază a acţiunii este ca, dacă trimiţi o carte poştală, vei primi la rândul tău una, în mod aleatoriu, de la un „postcrosser”.  

În principiu, după înregistrarea ca membru pe website, paşii sunt următorii: ceri o adresă şi un ID de carte poştală, trimiţi o carte poştală la acea adresă, primeşti o carte poştală de la un alt membru al website-ului, înregistrezi ID-ul cărţii poştale primite pe website, reiei acest proces ori de câte ori doreşti, pentru a primi şi alte cărţi poştale.

Deoarece postcrosserii nu colecţionează doar cărţile poştale, ci şi mărcile poştale ce le însoţesc, mesajul acestui tip de schimb este unul extraordinar de motivant pentru atragerea cât mai multor tineri către colecţionarea de cărţi poştale şi implicit a mărcilor poştale de pe ele.

Este interesant de notat că în România există la ora actuală, potrivit Romfilatelia, 1.364 de membri înregistraţi pe platforma postcrossing.com, care au trimis în cei 11 ani de activitate peste 120.000 de cărţi poştale în întreaga lume, devenind astfel ambasadori importanţi ai ţării noastre.

Să gândim verde!


Let’s think green!

As you already know, the theme ‘Europa’ theme for 2016 is ‘Ecology in Europe – Think green!’, a philatelic call to save the planet. Romania joined the initiative through 2 postage stamps, issued by Romfilatelia.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


După cum deja se cunoaşte, tema „Europa” pentru anul 2016 este „Ecologia în Europa – Gândeşte verde!”, un apel filatelic la salvarea planetei. România se alătură iniţiativei prin intermediul a două mărci poştale tipărite în sistem offset la patru culori pe hârtie cromo-gumată, cu valorile nominale de 5, respectiv 12 lei, emise şi în coală de 32 valori, minicoală de 6 sau bloc de 4.

Dacă marca de 12 lei păstrează designul comun al emisiunilor filatelice având această temă (aparţinând creatoarei cipriote Doxia Sergidou), marca de 5 lei îl are drept machetator pe românul Victor Telibaşa şi prezintă Sfinxul de Bucegi alături de munţi împăduriţi, câmpuri arate ecologic, păsări în zbor, ideea de energie regenerabilă, totul având ca fundal conturul României. Totul este bine gândit, încât până şi ciclistul din designul comun îşi găseşte perechea pe această marcă!

Tirajul emisiunii este de 109.840 mărci poştale, plus 350 de plicuri „prima zi”.

Casa Regală la jubileu


Royal House at the jubilee

2016 is a jubilee year for the Romanian Royal Dynasty, by its 150th anniversary, the anniversary of a century since Romania entered the First World War, 95 years from the birth of King Mihai I, and 20 years from the marriage of Princess Margaret with Prince Radu of Romania. On this occasion, Romfilatelia lauched the philatelic issue named ‘150 years from the founding of the Romanian Royal Dynasty’, which illustrates the symbols and the first three generations of the Royal Family of Romania.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


2016 reprezintă un an jubiliar pentru Dinastia Regală Română, prin împlinirea a 150 de ani de la fondare, aniversarea unui secol de la intrarea României în Primul Război Mondial, 95 de ani de la naşterea Regelui Mihai I şi 20 de ani de la căsătoria Principesei Margareta cu Principele Radu al României.

Potrivit comunicatului Romfilatelia, astăzi este lansată emisiunea filatelică cu tema „150 de ani de la fondarea Dinastiei Regale Române”, care ilustrează simbolurile şi primele trei generații ale Familiei Regale a României.

Marca poştală cu valoarea nominală de 4,50 Lei prezintă un detaliu al Colanului Ordinului Carol I, fondat în anul 1906 şi reînfiinţat de Regele Mihai I în anul 2005 ca ordin dinastic. Marca poştală cu valoarea nominală de 16 Lei prezintă un detaliu din Sceptrul Regelui Ferdinand I, creat în anul 1920 şi realizat din aur şi pietre preţioase.

Coliţa emisiunii, cu valoarea nominală de 8 Lei, prezintă primele trei generaţii ale Familiei Regale a României – Principele Moştenitor Ferdinand, Principesa Elisabeta a României (viitoare Regină a Greciei), Regina Elisabeta a României, Principele Carol, Principesa Maria a României (viitoare Regină a Iugoslaviei), Principele Nicolae al României, Principesa Maria (viitoare Regină a României) şi Regele Carol I.

Această fotografie a fost realizată în momentul când Criza Dinastică provocată de decesul singurului copil al Regelui Carol I, fusese rezolvată. Pe manşeta coliţei se află portretul Regelui Carol I, în uniformă şi cu decoraţii, precum şi Coroana de oţel a Regelui Carol I, însoţită de motto-ul Casei Regale – „Nihil Sine Deo”.

Emisiunea este realizată în coală de 20 de mărci poştale cu vinietă, bloc de două valori şi coliţă dantelată, în tiraj total de 51.710 exemplare.

Simboluri ale Paştelui


Symbols of Easter

Romfilatelia issued a special philatelic series with the occasion of Easter 2016, showing representative images with religious objects of Putna Monastery heritage, built by the Moldavian prince Stephen the Great (1457-1504) – an icon, a wooden cross, and some ouches.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Emisiunea filatelică special emisă de Romfilatelia cu ocazia Sfintelor Paşti 2016 prezintă imagini cu obiecte de cult reprezentative din patrimoniul Mânăstirii Putna, ctitorie a domnului Moldovei, Ştefan cel Mare (1457-1504) – o icoană, o cruce de lemn şi ferecături.

 Astfel, Icoana Răstignirii, realizată în perioada 1771-1773, ilustrează una dintre mărcile poştale cu valoarea nominală de 1 Leu. Cealaltă marcă poştală, având aceeaşi valoare nominală, aduce în prim-plan folclorul naţional şi florile Paştelui (Anemone nemorosa, Anemone ranunculoides, Fritillaria imperialis).

Acestea sunt cunoscute în folclor şi sub denumirea de păştiţe. Se spune despre aceste flori că reprezintă lacrimile Fecioarei Maria vărsate la Răstignirea Fiului Său.

Coliţa emisiunii filatelice, cu valoarea nominală de 8 Lei şi emisă într-un tiraj de 4.500 de exemplare, are în imagine Ferecătura Tetraevanghelului scris de monahul Paladie şi dăruit de Ştefan cel Mare în anul 1489 şi o cruce de lemn dăruită de mitropolitul Sava schitului Sineşti în anul 1698.

Plicul „prima zi a emisiunii” a fost emis într-un tiraj total de 771 exemplare (dintre care 421 în album filatelic), cu cele două mărci poştale ale emisiunii şi ştampila specială datată 23 martie 2016.

„Blogul de timbrofil” vă spune tuturor: Hristos a înviat!

Google translate

Cifrele blogului

  • 24,826 pageviews
Reclame
%d blogeri au apreciat asta: