Arhivă

Romfilatelia

This tag is associated with 12 posts

Castele din Transilvania


Advertisements

Proiectul „Postcrossing”


The ‘Postcrossing’ project

This project belongs to Paulo Magalhães, a Portuguese student who in 2005 developed a website that offered a free platform for people who wanted to exchange postcards. The slogan of the project is: ‘send a postcard and receive one back from a random person, somewhere in the world’. Currently, the number exceeds 660,000 registered members on the website from approximately 200 countries.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Programul editorial din luna februarie al Romfilatelia a cuprins o emisiune filatelică cu tema „Postcrossing”, constând într-o marcă poştală cu valoarea nominală de 4 Lei.

Proiectul „Postcrossing” aparţine lui Paulo Magalhães, un student portughez care în anul 2005 a dezvoltat un website ce oferea o platformă gratuită pentru persoanele care doreau să facă schimburi de cărţi poştale.

Sloganul proiectului este: „trimite o carte poştală şi vei primi înapoi o carte poştală de la o persoană oarecare, de undeva din lume!”. În prezent, numărul membrilor înregistraţi pe website depăşeşte 660.000, din aproximativ 200 de ţări.

Scopul proiectului este de a permite oamenilor să primească (aproape gratis) cărţi poştale din orice colţ al lumii. De ce aproape gratis? Deoarece ideea de bază a acţiunii este ca, dacă trimiţi o carte poştală, vei primi la rândul tău una, în mod aleatoriu, de la un „postcrosser”.  

În principiu, după înregistrarea ca membru pe website, paşii sunt următorii: ceri o adresă şi un ID de carte poştală, trimiţi o carte poştală la acea adresă, primeşti o carte poştală de la un alt membru al website-ului, înregistrezi ID-ul cărţii poştale primite pe website, reiei acest proces ori de câte ori doreşti, pentru a primi şi alte cărţi poştale.

Deoarece postcrosserii nu colecţionează doar cărţile poştale, ci şi mărcile poştale ce le însoţesc, mesajul acestui tip de schimb este unul extraordinar de motivant pentru atragerea cât mai multor tineri către colecţionarea de cărţi poştale şi implicit a mărcilor poştale de pe ele.

Este interesant de notat că în România există la ora actuală, potrivit Romfilatelia, 1.364 de membri înregistraţi pe platforma postcrossing.com, care au trimis în cei 11 ani de activitate peste 120.000 de cărţi poştale în întreaga lume, devenind astfel ambasadori importanţi ai ţării noastre.

Să gândim verde!


Let’s think green!

As you already know, the theme ‘Europa’ theme for 2016 is ‘Ecology in Europe – Think green!’, a philatelic call to save the planet. Romania joined the initiative through 2 postage stamps, issued by Romfilatelia.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


După cum deja se cunoaşte, tema „Europa” pentru anul 2016 este „Ecologia în Europa – Gândeşte verde!”, un apel filatelic la salvarea planetei. România se alătură iniţiativei prin intermediul a două mărci poştale tipărite în sistem offset la patru culori pe hârtie cromo-gumată, cu valorile nominale de 5, respectiv 12 lei, emise şi în coală de 32 valori, minicoală de 6 sau bloc de 4.

Dacă marca de 12 lei păstrează designul comun al emisiunilor filatelice având această temă (aparţinând creatoarei cipriote Doxia Sergidou), marca de 5 lei îl are drept machetator pe românul Victor Telibaşa şi prezintă Sfinxul de Bucegi alături de munţi împăduriţi, câmpuri arate ecologic, păsări în zbor, ideea de energie regenerabilă, totul având ca fundal conturul României. Totul este bine gândit, încât până şi ciclistul din designul comun îşi găseşte perechea pe această marcă!

Tirajul emisiunii este de 109.840 mărci poştale, plus 350 de plicuri „prima zi”.

Casa Regală la jubileu


Royal House at the jubilee

2016 is a jubilee year for the Romanian Royal Dynasty, by its 150th anniversary, the anniversary of a century since Romania entered the First World War, 95 years from the birth of King Mihai I, and 20 years from the marriage of Princess Margaret with Prince Radu of Romania. On this occasion, Romfilatelia lauched the philatelic issue named ‘150 years from the founding of the Romanian Royal Dynasty’, which illustrates the symbols and the first three generations of the Royal Family of Romania.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


2016 reprezintă un an jubiliar pentru Dinastia Regală Română, prin împlinirea a 150 de ani de la fondare, aniversarea unui secol de la intrarea României în Primul Război Mondial, 95 de ani de la naşterea Regelui Mihai I şi 20 de ani de la căsătoria Principesei Margareta cu Principele Radu al României.

Potrivit comunicatului Romfilatelia, astăzi este lansată emisiunea filatelică cu tema „150 de ani de la fondarea Dinastiei Regale Române”, care ilustrează simbolurile şi primele trei generații ale Familiei Regale a României.

Marca poştală cu valoarea nominală de 4,50 Lei prezintă un detaliu al Colanului Ordinului Carol I, fondat în anul 1906 şi reînfiinţat de Regele Mihai I în anul 2005 ca ordin dinastic. Marca poştală cu valoarea nominală de 16 Lei prezintă un detaliu din Sceptrul Regelui Ferdinand I, creat în anul 1920 şi realizat din aur şi pietre preţioase.

Coliţa emisiunii, cu valoarea nominală de 8 Lei, prezintă primele trei generaţii ale Familiei Regale a României – Principele Moştenitor Ferdinand, Principesa Elisabeta a României (viitoare Regină a Greciei), Regina Elisabeta a României, Principele Carol, Principesa Maria a României (viitoare Regină a Iugoslaviei), Principele Nicolae al României, Principesa Maria (viitoare Regină a României) şi Regele Carol I.

Această fotografie a fost realizată în momentul când Criza Dinastică provocată de decesul singurului copil al Regelui Carol I, fusese rezolvată. Pe manşeta coliţei se află portretul Regelui Carol I, în uniformă şi cu decoraţii, precum şi Coroana de oţel a Regelui Carol I, însoţită de motto-ul Casei Regale – „Nihil Sine Deo”.

Emisiunea este realizată în coală de 20 de mărci poştale cu vinietă, bloc de două valori şi coliţă dantelată, în tiraj total de 51.710 exemplare.

Simboluri ale Paştelui


Symbols of Easter

Romfilatelia issued a special philatelic series with the occasion of Easter 2016, showing representative images with religious objects of Putna Monastery heritage, built by the Moldavian prince Stephen the Great (1457-1504) – an icon, a wooden cross, and some ouches.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Emisiunea filatelică special emisă de Romfilatelia cu ocazia Sfintelor Paşti 2016 prezintă imagini cu obiecte de cult reprezentative din patrimoniul Mânăstirii Putna, ctitorie a domnului Moldovei, Ştefan cel Mare (1457-1504) – o icoană, o cruce de lemn şi ferecături.

 Astfel, Icoana Răstignirii, realizată în perioada 1771-1773, ilustrează una dintre mărcile poştale cu valoarea nominală de 1 Leu. Cealaltă marcă poştală, având aceeaşi valoare nominală, aduce în prim-plan folclorul naţional şi florile Paştelui (Anemone nemorosa, Anemone ranunculoides, Fritillaria imperialis).

Acestea sunt cunoscute în folclor şi sub denumirea de păştiţe. Se spune despre aceste flori că reprezintă lacrimile Fecioarei Maria vărsate la Răstignirea Fiului Său.

Coliţa emisiunii filatelice, cu valoarea nominală de 8 Lei şi emisă într-un tiraj de 4.500 de exemplare, are în imagine Ferecătura Tetraevanghelului scris de monahul Paladie şi dăruit de Ştefan cel Mare în anul 1489 şi o cruce de lemn dăruită de mitropolitul Sava schitului Sineşti în anul 1698.

Plicul „prima zi a emisiunii” a fost emis într-un tiraj total de 771 exemplare (dintre care 421 în album filatelic), cu cele două mărci poştale ale emisiunii şi ştampila specială datată 23 martie 2016.

„Blogul de timbrofil” vă spune tuturor: Hristos a înviat!

Hainele noi ale Romfilateliei


The Romfilatelia’s new clothes

Romfilatelia, the institution designated to issue postage stamps and effects in Romania, has dressed new clothes in virtual environment, updating to an attractive and useful website. The website offers the possibility of accessing the content in Romanian and in English.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Romfilatelia, instituţia desemnată să emită mărcile şi efectele poştale din România, a îmbrăcat haine noi în mediul virtual, actualizându-şi într-un mod atractiv şi util pagina de web.

În mare parte, secţiunile website-ului au rămas cam aceleaşi, însă am remarcat că au fost adăugate unele noi, demne de un portal aparţinând anului 2016. În primul rând, legăturile către instituţiile partenere, alături de care sunt emise serii filatelice din ce în ce mai reuşite din punct de vedere tehnic, dar şi către adrese ale cataloagelor, revistelor şi publicaţiilor electronice internaţionale.

Un alt punct de interes îl reprezintă secţiunile dedicate emisiunilor anuale, plicurilor „prima zi a emisiunii” şi cărţilor poştale maxime, catalogate începând cu anul 2004 şi până în prezent.

Alte elemente de noutate sunt reprezentate de secţiunea de cariere, dar şi de cea dedicată magazinului online (secţiune care se află deocamdată în construcţie), care va oferi posibilitatea achiziţionării emisiunilor recente mult mai uşor, deoarece reţeaua de magazine Romfilatelia din ţară este destul de restrânsă.

Website-ul Romfilatelia oferă posibilitatea accesării conţinutului său în limbile română şi engleză.

Crăciun filatelic 2015


Philatelic Christmas 2015

Romfilatelia keep its own philatelic tradition, and this year released a postage stamp with the face value of 1 Leu, illustrating the icon of the Nativity of Jesus, a wonderful work of the Romanian painter Gheorghe Tăttărescu. Merry Christmas everyone!

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Romfilatelia păstrează tradiţia filatelică, iar în acest an a lansat o marcă poştală cu valoarea nominală de 1 Leu, care ilustrează icoana Naşterii lui Iisus, lucrare aparţinând pictorului român Gheorghe Tăttărescu.

Potrivit comunicatului de presă oficial, icoana care apare în imaginea mărcii poştale face parte din colecţia de icoane a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale din Tulcea, este datată din secolul al XIX-lea şi este realizată prin tehnica picturii în ulei, una dintre cele mai vechi şi populare tehnici de pictură.

Marca este realizată în sistemul de tipărire offset, la 4 culori pe hârtie cromo-gumată, iar compoziţia paginării este în coală de 28 de exemplare, minicoală de 8 şi bloc de 2.

Cu ocazia sărbătorii Naşterii Domnului, doresc tuturor cititorilor „Blogului de timbrofil” pace în suflete, multă sănătate şi îndreptarea către lucrurile bune şi frumoase din viaţa noastră.

Un Crăciun (filatelic) fericit!

Alba Iulia filatelică (10)


Alba Iulia through philately (10)

Romfilatelia launched a superb series of 4 postage stamps about Alba Iulia, with several buildings from the city’s heritage: Roman Camp of Legion XIII Gemina, Third Gate of the citadel of Vauban bastion Alba Carolina, Roman Catholic Cathedral, and The Coronation Cathedral.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Aşa cum am încheiat ultimul episod al serialului estival despre Alba Iulia filatelică, iată că a venit momentul ca Romfilatelia să scoată pe piaţă emisiunea filatelică dedicată oraşului Marii Uniri, superba cetate Alba Iulia. Astfel, Romfilatelia continuă proiectul „Oraşele României”, prezentând aşezări urbane din ţara noastră, a căror existenţă a contribuit la creionarea filelor naţionale de istorie şi cultură.

Emisiunea este formată din patru mărci poştale care ilustrează monumente din patrimoniul oraşului. Pe valoarea nominală de 3 Lei este prezent Castrul roman al Legiunii a XIII-a Gemina, unul dintre cele mai importante centre ale stăpânirii romane de pe teritoriul Daciei, iar pe valoarea nominală de 3,30 Lei se găseşte Poarta a III-a a cetăţii bastionare de tip Vauban Alba Carolina.

Marca poştală cu valoarea nominală de 8,10 Lei prezintă Catedrala romano-catolică, cel mai valoros monument de arhitectură medievală din Transilvania, iar cea cu valoarea nominală de 9,10 Lei este ilustrată Catedrala Încoronării, simbol al Unirii tuturor românilor din provinciile istorice ale țării.

Mărcile poştale ale emisiunii sunt însoțite de un plic prima zi, iar ca forme de machetare au fost utilizate coala de 32 de mărci, minicoala de 5 mărci cu vinietă, respectiv blocul de 4 (în album filatelic, realizat într-un tiraj de 245 exemplare, care include şi plicul prima zi cu ştampila „prima zi” aplicată în clar în folio aur, ambele produse fiind numerotate de la 001 la 245).

Momentul lansării emisiunii filatelice nu este întâmplător ales, deoarece momentul istoric şi politic de la 1 decembrie 1918 este sărbătorit în prezent ca Ziua Naţională a României.

România în colecţia WOPA


Romania in WOPA collection

On November 1st, Romania became the 30th postal administration who joined WOPA (World Online Philatelic Agency). According to the official announcement, approximately 500 different philatelic items (from 2009-2015), including stamp sets, mini sheets, FDCs, booklets, and a selection of special products issued by Romfilatelia, are shown of the WOPA website.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Pe 1 noiembrie, România, prin instituţia desemnată să emită mărcile şi efectele poştale româneşti, Romfilatelia, a devenit cea de-a 30-a administraţie poştală care s-a alăturat WOPA (World Online Philatelic Agency).

Potrivit comunicatului oficial, aproximativ 500 de articole filatelice diferite (din perioada 2009-2015), incluzând seturi filatelice, minicoli, plicuri prima zi, coliţe şi o selecţie de produse speciale emise de Romfilatelia sunt prezente cu valoarea nominală şi lista oficială de preţuri pe website-ul WOPA.

Prin excelenţă, secţiunea dedicată României este una dintre cele mai complete de pe website, cu imagini de calitate şi descrieri generoase ale mărcilor poştale.

Mai multe puteţi găsi accesând: www.wopa-stamps.com.

Europa 2015: jucării vechi


Europa 2015: old toys

The theme proposed this year for the project PostEurop is ‘old toys’. The two Romanian postage stamps in this issue are the result of collaboration between Romfilatelia and the Association ‘Toy Museum’ in Bucharest, an association created by a group of lovers of toys and games, oldest or newest.

This approach is important because, according to the motto of the series, the postage stamp is itself a ‘permanent presence in the world of childhood’, and is expected also the today’s kids to be more present in the world of philately.

In order to read the article below in your own language, please use the ‘Google Translate’ widget inserted in my blog. I’d like to share some opinions about this subject with you, so you can use the ‘Thoughts’ section.


Tema propusă în acest an de PostEurop pentru seria filatelică Europa este „jucării vechi”. Este momentul ca România să îmbogăţească colecţia anului 2015 cu două valori foarte bine realizate, rezultat al colaborării dintre Romfilatelia şi Asociaţia „Muzeul Jucăriilor” din Bucureşti, o asociaţie creată la iniţiativa unui grup de iubitori ai jucăriilor şi ai jocurilor, mai vechi sau mai noi.

Conform comunicatului oficial al Romfilatelia, cele două mărci ale emisiunii prezintă jucării tradiţionale vechi, oferindu-ne tuturor o călătorie filatelică în timp, prin lumea fascinantă a copilăriei.

Marca având valoarea nominală de 2,10 lei ilustrează trei jucării tradiţionale, pictate manual pe lemn, iar cea cu valoarea nominală de 14,50 lei simbolizează o incursiune în timp, amintind de vârsta inocenţei, prin intermediul unui căluţ de lemn din urmă cu un secol şi unei triciclete datând din anii de după cel de-al II-lea război mondial.

Emisiunea este completată de un plic „prima zi”, iar ca forme de machetare au fost utilizate coala de 28 de mărci, minicoala de 6 şi blocul de 4. Demersul este unul important, deoarece, conform motto-ului seriei, marca poştală reprezintă ea însăşi o „prezenţă permanentă în universul copilăriei”, fiind de aşteptat şi ca puştii din ziua de astăzi să fie tot mai prezenţi în universul filateliei.

Google translate

Cifrele blogului

  • 19,353 pageviews
%d bloggers like this: